Belastingplicht voor stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen kunnen ook met uiteenlopende fiscale vraagstukken te maken krijgen, waaronder op het vlak van de vennootschapsbelasting zoals de omvang van de vennootschapsbelastingplicht, de verplichting om voor een deel of het geheel aangifte vennootschapsbelasting in dienen en de speciale fiscale faciliteiten en vrijstellingen voor deze rechtspersonen. Haalt uw organisatie jaarlijks overschotten en heeft u ooit beoordeeld of en zo ja in hoeverre uw organisatie vennootschapsbelastingplichtig is? De specialisten van Mazars hebben veel ervaring met de (afstemming van de) belastingplicht van stichtingen en verenigingen en adviseren u hier graag over. Onderstaand een aantal voorbeelden waarbij de kennis van vennootschapsbelastingplicht van essentieel belang is.

Voert uw organisatie commerciële activiteiten uit?

Een stichting of vereniging is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover een onderneming wordt gedreven. Vaak staat in de statuten dat een organisatie geen winststreven heeft, maar de feitelijke situatie is doorslaggevend en niet de statuten. Indien structureel overschotten worden behaald, kan sprake zijn van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.

Heeft uw organisatie de ANBI-status?

Indien uw organisatie de ANBI-status  heeft, dan heeft u doorlopend met specifieke wet- en regelgeving te maken. U moet aan verschillende publicatieregels voldoen om de kwalificatie te behouden, maar weet u aan welke regels? Door de juiste richtlijnen te hanteren, komt u niet voor onnodige verrassingen te staan. Overigens is een misverstand dat een ANBI-instelling is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dat kan, maar is niet het uitgangspunt!

Vrijwilligers

In de loonbelasting is bepaald dat een vergoeding voor vrijwilligers niet leidt tot een dienstbetrekking en daarom niet is onderworpen aan loonheffing als de vergoeding ten hoogste een bepaald bedrag is, wat jaarlijks verschillend is. Als uw organisatie belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, kan onder voorwaarden een aftrek worden geclaimd voor zogenoemde fictieve loonkosten van vrijwilligers. Wel zal de organisatie dan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een organisatie dat een sociaal belang behartigt moeten zijn.

Subsidievoorwaarden

Als uw organisatie subsidies ontvangt, moet er aan diverse subsidievoorwaarden worden voldaan. Ook na afloop van de ontvangen subsidie moet er verantwoording worden afgelegd over het gebruik ervan en de bereikte resultaten. Het ontvangen van subsidies kan ook fiscale consequenties hebben, denk hierbij bijvoorbeeld aan btw, maar ook voor de vennootschapsbelasting.

Omzetbelasting

Stichting en verenigingen zijn – net als andere organisaties – in beginsel btw-plichtig voor hun activiteiten. Daar waar voor bepaalde ‘maatschappelijk wenselijke’ activiteiten doorgaand een vrijstelling kan bestaan, geldt dat voor bijkomende activiteiten, samenwerkingen en subsidie inkomsten btw-heffing aan de orde kan zijn. De risico’s kunnen hierbij aanzienlijk oplopen, maar in veel gevallen kan btw-plicht ook aantrekkelijk zijn: de toerekenbare voorbelasting kan dan immers teruggeclaimd worden. Het is van belang de grenzen van de btw-belast en btw-vrijgesteld goed in kaart te brengen en te bewaken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de eventuele vennootschapsbelastingplicht voor uw stichting of vereniging? Neem dan contact op met Marieke van Kooten per-email  of per telefoon +31 (0)88 277 22 64 of met Netty van Kreveld per e-mail  of per telefoon +31 (0)88 277 10 22. Zij helpen u graag verder.

Magazine

Kennissessie Belangenorganisaties in Control _ Page.png

Mazars Special - Belangenorganisaties in Control

Het landschap van belangenorganisaties verandert. De ene generatie is de andere niet en nieuwe generaties brengen nieuwe inzichten mee. Ledenaantallen bij verenigingen lopen terug in een land waar het verenigingsleven altijd belangrijk is geweest. Belangenorganisaties moeten voortdurend aandacht hebben voor hoe zij waardevol kunnen zijn en blijven voor hun leden en de maatschappij. Maar hoe doet u dat?

Download pdf 2,16 MB