Estate planning

Als vermogende particulier en/of ondernemer wilt u graag de zekerheid dat uw vermogen goed is gestructureerd, op basis van uw persoonlijke situatie en voorkeur. Maar hoe weet u dat u fiscaal en juridisch de optimale keuzes heeft gemaakt? En dat deze keuzes waar nodig tijdig worden aangepast aan veranderde wet- en regelgeving? De specialisten van Mazars helpen u graag met deze en andere vragen op het gebied van estate planning.

Maatwerk

Voor Mazars is estate planning maatwerk. Wij houden vanuit een integrale benadering zicht op de voor u relevante financiële partijen, fiscale structuren, internationale vraagstukken en voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast helpen wij u door overzicht te brengen in uw financiële en fiscale positie, praktische informatie te geven over de ontwikkeling van uw vermogen en diensten te verlenen op voor u relevante expertisegebieden. In alle gevallen doen wij dit door middel van persoonlijk contact en korte communicatielijnen.

Privé en zakelijk vermogen

De specialisten van Mazars adviseren vermogende particulieren op nationaal en internationaal niveau, over zowel privé- als zakelijk vermogen. Voor uw privévermogen spitst onze advisering zich toe op het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en de schenk-, erf-, inkomsten- en overdrachtsbelasting. Voor uw zakelijke positie gaat het vooral om de structurering vanuit strategische thema’s als continuïteit, zeggenschap, financieel en fiscaal belang.

Expertise

Onze expertise op het gebied van estate planning richt zich onder andere op de volgende onderwerpen:

 • Samenlevingsvormen: waar moet u op letten bij het opstellen of wijzigen van huwelijksvoorwaarden of het aangaan van een samenlevingsovereenkomst?
 • Echtscheiding: zorg voor (fiscale) regie bij een echtscheidingsprocedure, bijvoorbeeld op het gebied van huwelijksvoorwaarden, eigen woning, ondernemingsvermogen, (afkoop van) alimentatie en pensioen. Wij zorgen dat het goed geregeld wordt.
 • Schenkingsplanning: ontdek hoe u belasting kunt besparen, ‘op papier’ kunt schenken en kunt bepalen wanneer de verkrijger over het geschonken vermogen kan beschikken. Wij kijken wat voor u het beste past en het voordeligst is.
 • Verzorgingsvolmacht/levenstestament: Wij adviseren over maatregelen voor het geval u als vermogende particulier en/of ondernemer (tijdelijk) niet in staat bent uw wil te bepalen.
 • Nalatenschapsplanning: sluit uw testament nog aan bij uw wensen, en maakt u gebruik van alle fiscale mogelijkheden? Ontdek hoe u kosten kunt besparen door optimaal gebruik te maken van fiscale vrijstellingen.
 • Bedrijfsopvolging : ontdek hoe u bij het schenken of nalaten van ondernemingsvermogen maximaal gebruik kunt maken van ruime fiscale vrijstellingen en faciliteiten.
 • Certificering van vermogen: wilt u het economisch belang en de zeggenschap over bepaalde vermogensbestanddelen, zoals aanmerkelijk belangaandelen van elkaar scheiden? Wij adviseren u over de mogelijkheden.
 • Bewind en executele: onze ervaren en onafhankelijke specialisten kunnen optreden als bewindvoerder over geschonken/nagelaten vermogen of als executeur bij de afwikkeling van een nalatenschap.
 • Aangiften: de specialisten van Mazars kunnen u adviseren over aangiften bij schenking, echtscheiding, overlijden of (r)emigratie.
 • De tweede woning in het buitenland: wij adviseren u over de structurering, benutting van buitenlandse vrijstellingen en minimalisering van dubbele belastingheffing bij aanschaf en overdracht.
 • (R)emigratie: benieuwd hoe u (r)emigratiebelastingheffing zoveel mogelijk kunt voorkomen?
 • Vermogen in de dode hand (zoals trust, SPF): wij adviseren u over het optimaliseren van bestaande en nieuwe structuren.
 • Liquiditeitsplanning: verwerk uw behoeften en wensen in uw inkomende en uitgaande geldstromen.
 • Structurering belegbaar vermogen: hoe richt u uw belegbaar vermogen in? Op basis van uw wensen adviseren wij u over de mogelijkheden.
 • Kunst en liefdadigheid: hoe kunt u uw collectie in stand houden, een schenking doen en/of een goed doel opzetten na overlijden? Wij vervullen uw wensen op een fiscaal efficiënte manier.
 • Landgoederen : wij adviseren over de fiscale opzet en instandhouding van uw NSW-landgoed.

Boek

Nieuws

Meer informatie?