Bedrijfswaardering in het kader van financiële verslaggeving

Indien u recent een bedrijf heeft gekocht dient er een Purchase Price Allocation (PPA) uitgevoerd worden om uw aankoop op de juiste manier te verwerken in de geconsolideerde jaarrekening. Onderdeel van de PPA is veelal de waardering van merken, technologie en klantrelaties.

In dergelijke situaties is het van belang dat wordt voldaan aan de verslaggevingsregels. Bovendien dient, afhankelijk van de omstandigheden, jaarlijks een impairment test te worden uitgevoerd. Met deze impairment test dient u aan te tonen dat de balansposten niet te hoog gewaardeerd zijn.

Mazars kan u helpen bij:

  • Purchase Price Allocation
  • Impairment berekeningen
  • Waardering van immateriële vaste activa

Onze aanpak

Ons waarderingsteam bestaat uit professionals die uitsluitend actief zijn met waarderingen en beschikken daarnaast over de kennis van de relevante verslaggevingsregels. Op deze manier kunt u erop vertrouwen dat de uitvoering van onze werkzaamheden voldoen aan de eisen van de richtlijnen. Naast het voldoen aan de vereisten, zijn onze diensten erop gericht u te voorzien van betere inzichten. Zo tonen wij de impact van de Purchase Price Allocation op uw toekomstige resultaten.