Governance

De herziene Corporate Governance Code vraagt meer van ondernemingen. Vraagt u zich af of risicomanagement, compliance en internal audit functies wel goed en effectief samenwerken in uw onderneming? Hoe functioneert de Audit Committee? De specialisten van Mazars adviseren u graag.

Uw mogelijke vraag 

Onze service op maat

Er bestaat een gedragscode, maar ethiek is nog onvoldoende ingebed in de organisatie. Review situatie rondom ethiek en uitwerken verbeterplan voor training, ondersteunende processen en monitoring.
Risicomanagement, compliance en internal audit functies werken langs elkaar heen. Een betere coördinatie of combinatie van activiteiten is nodig. Beoordelen inrichting van risicomanagement, compliance en internal audit functies en aanreiken oplossingen voor goede coordinatie en synergie.
Gezien de grotere aandacht voor risicomanagement, cultuur en internal audit in de herziene Nederlandse Corporate Governance Code, bestaat er behoefte aan het evalueren van de Audit Committee. Faciliteren evaluatie Audit Committee, uitwerken verbeterplan en training / coaching Audit Committee leden.
Er is nog geen internal audit functie ingesteld. Als RvC moeten wij deze situatie jaarlijks beoordelen en hierover in ons jaarverslag melding van doen. Wij vinden dit een complex vraagstuk en zoeken naar referenties. Op basis van organisatieomvang, risicoprofiel, cultuur en governancestructuur, brengen wij de potentiele toegevoegde waarde van de internal audit functie in kaart, inclusief benchmarking als input voor uw evaluatie.
De Corporate Governance Code vraagt om verantwoording over risicobeheersing en controlesystemen. Wij hebben hier geen referentiekader voor. Beoordeling van huidige processen om tot een dergelijke verantwoording te komen en aanbevelingen voor verbetering.

Nieuws

Share