Sustainability

Bent u ook van mening dat succesvol ondernemen en duurzaamheid hand in hand gaan? En moet uw organisatie voldoen aan steeds hogere verwachtingen van de maatschappij en / of steeds strengere eisen van regelgevers? Onze dienstverlening is erop gericht om organisaties te helpen duurzame langetermijngroei te realiseren. Mazars adviseert u op basis van haar eigen ‘Mazars for Good’-visie, gericht op het vergroten van vertrouwen in bedrijven, het versterken van onze samenleving en het creëren van positieve impact.

De eerste stap naar een duurzame organisatie

Wilt u de eerste stap zetten naar een duurzame organisatie en weet u niet waar te beginnen? Mazars kan u helpen met het in kaart brengen van de belangrijkste thema’s binnen uw organisatie. Wat moet bovenaan staan op uw duurzaamheidsagenda? Welke zaken doet u al goed op het gebied van duurzaamheid en waar liggen kansen? Wij zijn graag uw sparringpartner om de belangrijkste duurzaamheidsthema’s in kaart te brengen en u te helpen met uw duurzaamheidsbeleid en -strategie. Ook kunnen wij uw organisatie helpen om bewuster om te gaan met duurzaamheid door bijvoorbeeld interne workshops te organiseren.

Meten van duurzaamheidsinformatie 

Sturen op en rapporteren over duurzaamheidsprestaties begint met meten. Wij kunnen u helpen met het opzetten van uw interne beheersingssysteem (en achterliggende processen) voor relevante, betrouwbare en consistente duurzaamheidsinformatie als basis voor effectieve interne sturing en externe verantwoording van duurzaamheidsprestaties.

Rapportage over duurzaamheidsinformatie

Wilt u intern of extern rapporteren over uw beleid en resultaten op het gebied van duurzaamheid? Er zijn veel verschillende manieren om te rapporteren over duurzaamheid. Hier komen veel begrippen bij kijken zoals GRI, CSR-verslag, Integrated Reporting, duurzaamheidsinformatie, niet-financiële informatie, stakeholderdialoog, materialiteitsindex, ESG. Wij kunnen u wegwijs maken in deze begrippen. Welke manier van rapporteren past het beste bij uw organisatie en hoe kunt u dit goed inrichten? Laat ons u adviseren bij het opstellen van uw rapportage over duurzaamheidsprestaties.

Assurance bij duurzaamheidsinformatie

Krijgt u vragen van externe partijen over de betrouwbaarheid van uw duurzaamheidsinformatie? Wilt u uw eigen rapportage een stap verder brengen? Wij kunnen uw rapportage van externe assurance voorzien om aan deze vraag te voldoen. Dit kan in de vorm van een controleopdracht (redelijke mate van zekerheid) of een beoordelingsopdracht (beperkte mate van zekerheid). Wij geven assurance bij zowel geïntegreerde verslagen, duurzaamheidsverslagen of rapportages over een specifiek duurzaamheidsonderwerp.

Human Rights

Mensenrechten is een belangrijk thema dat u onderdeel wilt laten zijn van uw beleid. Wij kunnen u hiermee helpen. Mazars is één van de voorlopers in het ondersteunen van bedrijven bij het managen van risico’s gerelateerd aan mensenrechten, rapporteren over mensenrechten en het verstrekken van assurance bij deze rapportages. Wij zijn medeontwikkelaar van een tweetal frameworks (een rapportage framework en een assurance framework) gebaseerd op de United Nations Guiding Principles. Al in 2012 hebben wij hiervoor de ‘Audit Innovation of the Year’ award gewonnen. Wij kunnen u helpen met interactieve workshops, risicoanalyse ten aanzien van mensenrechten, het opzetten van interne procedures en het helpen met interne en externe communicatie en rapportage over mensenrechten.

Impactassessment

U wilt graag aantonen wat de impact is van uw organisatie op uw omgeving. Wilt u naast financiële indicatoren ook sociale en omgevingsindicatoren mee laten wegen in uw beslissingen? Wilt u meten of een project doelmatig is geweest? Dit brengt lastige vraagstukken met zich mee. Hoe meet u impact en hoe weegt u sociale indicatoren en omgevingsindicatoren tezamen met financiële indicatoren? Om tot een methode te komen voor het meten van impact zijn wij uw sparringpartner.