HR Scan

Preventieve acties op het gebied van HR op de lange termijn leiden tot meer tevredenheid onder uw medewerkers en een hogere productiviteit. Door nu in actie te komen, kunt u bovendien de kosten voor verzuim en ontslag proactief verlagen. De HR Scan maakt kwalitatief en kwantitatief inzichtelijk hoe de organisatie ervoor staat. We inventariseren en analyseren met behulp van uw input de HR organisatie op beleid, uitvoering, arbeidsrecht en fiscaliteit. Daarnaast beoordelen we onder andere uw arbeidsvoorwaardenpakket, de door u gehanteerde arbeidsovereenkomsten, de opbouw van personeelsdossiers, de inzet (en inhuur) van flexibele arbeidskrachten en het ziekteverzuim binnen uw onderneming.

Wilt u ook meer rendement behalen? Wacht dan niet langer en vul de HR Scan in! Wij nemen binnen drie werkdagen contact met u op om de uitkomsten van de HR Scan te bespreken.