Third Party Assurance

Hoe veilig is mijn data bij u? Dat is een vraag waarmee u steeds vaker te maken krijgt. Transparantie over hoe u met data en gegevens omgaat is ontzettend belangrijk. Uw klanten willen weten welke maatregelen u heeft getroffen en volgens welke standaarden u werkt. Maar aan welke IT-richtlijnen moet u voldoen? De specialisten van Mazars kunnen u hierover adviseren en u voorzien van assurance-rapportages of certificering.

Beheersing van uitbestede diensten

Het bieden van zekerheid, assurance, wordt in toenemende mate als eis gesteld bij offerteonderhandelingen en aanbestedingstrajecten. De toegevoegde waarde van veiligheid en transparantie wordt meer en meer onderkend en als onderdeel gezien van de te leveren IT-dienst.

Mazars kan u helpen bij:

De specialisten van Mazars voeren een third party-onderzoek voor u uit. Zij kijken niet alleen naar de procedures, maar ook naar de IT-werkelijkheid: hoe is het systeem ingericht, hoe wordt het systeem gebruikt en welke gevaren brengt dit met zich mee? Zo kunt u tegemoet komen aan de vragen en verwachtingen van uw klanten. Third party-mededelingen bieden zekerheid over de beheersing van uitbestede diensten. Hierbij wordt door een derde, onafhankelijke partij inzicht verschaft in de mate waarin een proces of systeem voldoet aan vooraf gedefinieerde normen. De meest bekende third party-mededeling in de markt is de ISAE 3000 standaard, waarvan de ISAE 3402 standaard afgeleid is. Door middel van deze internationaal geaccepteerde standaard is het mogelijk om aan belanghebbenden aantoonbaar te maken dat uw interne processen en systemen voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen.

Bekijk ook