Data analytics & insights

Organisaties genereren steeds meer data door de verdergaande digitalisering en zitten als het ware op een goudmijn waar data de nieuwe delfstof is. Organisaties die data op een gestructureerde manier weten te verzamelen en te verwerken tot informatie en nieuwe inzichten behalen een enorm concurrentievoordeel. Het verbeteren van de klantbeleving, het efficiënter maken van bedrijfsprocessen en compliant worden aan wet- en regelgeving zijn enkele drijfveren van organisaties om data driven te werken. De juiste inzet van data stelt u in staat om proactief te handelen met oog op de toekomst, zodat u in control blijft in deze veranderende, digitale wereld.

Wilt u weten wat data voor uw organisatie kan betekenen? Of vindt u het op een gestructureerde manier verzamelen van data en verwerken tot informatie en nieuwe inzichten een uitdaging? Mazars kan u helpen met de volgende kansen en uitdagingen:

Uw mogelijke
kansen

Uw mogelijke
uitdagingen

 • Krijg inzicht in instroom en uitstroom van liquide middelen 
 • Betere inzichten en besluitvorming door interactieve managementinformatie middels dashboarding
 • Inzicht krijgen in hoe afzonderlijke producten bijdragen aan de winstgevendheid van het bedrijf 
 • Inzicht krijgen in hoe individuele klanten bijdragen aan de winstgevendheid van het bedrijf
 • Inzicht in ontwikkeling van inkoop in relatie tot leveranciers en producten & diensten
 • Rondrekening btw op basis van financiële transacties
 • Beter plannen van onderhoud in asset-zware organisaties
 • Terugdringen van risico’s en fraude, en compliant worden aan nieuwe wet- en regelgeving (AVG)
 • Onvoldoende kennis van en inzicht in de mogelijkheden van data analyses
 • De hoeveelheid data en datakwaliteit
 • De beperkte beschikbaarheid en / of toegankelijkheid van data
 • Ingewikkeld datalandschap / data silo's
 • Het gebruik van data vereenvoudigen binnen de organisatie
 • Verouderde data management en analyse tools
 • De wendbaarheid en / of weerstand van de organisatie bij data gedreven verandering
 • Uitdagingen op het gebied van cultuur en gedrag in het kader van data gedreven werken

Mazars kan u helpen bij

 • Data analyse
  Met behulp van onze analysetools en -modellen kunnen wij versnipperde gegevens in uw organisatie aan elkaar koppelen, patronen en trends signaleren en inzichten en prognoses genereren die van belang zijn voor uw bedrijf. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van zowel interne als externe data, zodat u een goed totaalbeeld krijgt van uw businessvraag en u gefundeerde beslissingen kunt nemen. Wij benutten onze capaciteiten op het gebied van beschrijvende, verklarende en voorspellende analyses, optimalisering en modellering om gegevens te vertalen naar informatie en adviseren onze klanten over gepaste strategieën.
 • Data visualisatie
  Wij gebruiken de meest geavanceerde toepassingen waarmee u patronen en trends kunt ontdekken. Naast rapporten die antwoorden geven op al uw bestaande vragen, ontwikkelen wij interactieve taak- en sectorspecifieke ‘business intelligence dashboards’ die antwoorden geven op uw latente vragen. Hiermee heeft u zelf de tools in handen om proactief te werk te gaan met behulp van interactieve rapportages. Deze stellen u in staat om te zien hoe uw organisatie er nu voor staat en geven u inzicht in de afgelopen jaren, zodat u gefundeerde beslissingen kunt nemen met oog op de toekomst.
 • Data governance
  De basis voor een data driven organisatie is een gedegen data governance. Wij adviseren en begeleiden u bij het vaststellen van kaders die bepalen hoe data worden verzameld, verwerkt, bewerkt, opgeslagen en gebruikt. Denk hierbij aan het ontwerpen of verbeteren van uw datalandschap, zoals een data lake (ruwe, ongestructureerde data), data warehouse (gestructureerde data) en data vault. Ook het organisatiebreed neerzetten van een gedegen databeleid is onderdeel van dit proces, zodat gegevens in de systemen door iedereen op de juiste manier worden gecategoriseerd / verwerkt. Zo blijft de datakwaliteit gewaarborgd en zijn de uitkomsten van de analyses betrouwbaar.

Mazars Data Analytics & Insights team

Het team van Data analytics & insights helpt organisaties met bovenstaande kansen en uitdagingen door de implementatie van data intelligence; één van de basisfactoren voor een succesvolle digitale transformatie. Data intelligence omvat alle activiteiten rondom data: van het opzetten van een adequaat proces om data te verzamelen, structureren en organiseren tot en met het uitvoeren van analyses. Wij combineren onze financiële en functionele kennis met de nieuwste tools en technieken om zowel interne als externe data te vertalen naar waardevolle inzichten voor uw organisatie.