Competence centre ontwikkeling

Om een digitale finance functie succesvol te implementeren, is expertise met data essentieel.

Mazars staat klaar om uw organisatie te ondersteunen bij het opzetten van een competentiecentrum voor data analyse. Het inrichten van effectieve governance en het waarborgen van kwaliteit zijn cruciale elementen voor het realiseren van een geslaagde digitale finance functie.

Het inrichten en opzetten van een data analytics competence centre 

Traditioneel lag de expertise voor data-analyse vaak bij een centraal BI team dat de gehele organisatie bediende. Tegenwoordig is dit niet meer toereikend en ontstaat er ook behoefte aan decentrale capaciteit en expertise. Een goede verdeling van kennis, activiteiten en verantwoordelijkheden is daarbij belangrijk. Het is noodzakelijk om de kennis (deels) naar het finance team te verschuiven, om zo het maximale uit de data te halen en zo de finance functie te versterken. Met de introductie van low-code en no-code data analyses is dit binnen handbereik voor iedere organisatie. Wij kunnen u in dit proces ondersteunen en begeleiden.

U kunt hierbij denken aan het vormgeven van de governance, waarbij er aandacht is voor de balans tussen de kwaliteitsstandaarden van de centrale afdeling en de wens om de verschillende financiële afdelingen meer vrijheid te bieden. Er wordt ook concreet gekeken naar zaken zoals data-governance, het opzetten van toegangsrechten en beveiliging op rijniveau (row-level security), evenals andere garanties die nodig zijn om zowel de centrale eenheid als de lokale afdelingen vertrouwen te geven in een nieuwe werkwijze. Ook verzorgen wij trainingen om financiële professionals goed op weg te helpen en structuur te bieden aan hun inspanningen voor data-analyse, wat de kans op waardevolle inzichten vergroot.