Veiligheid & gezondheid

Hoe kunt u de arbeidsomstandigheden van uw medewerkers verbeteren? En aan welke wettelijke verplichtingen moet uw arbobeleid voldoen? Voorkomen is beter dan genezen, zeker op het gebied van veiligheid en gezondheid. De specialisten van Mazars begeleiden u bij het opzetten van een arbobeleid wat aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Zo beperkt u persoonlijk leed, ongevallen, ziekte en uiteindelijk verzuimkosten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever met betrekking tot arbo? Hoe zet ik arbo ondersteuning in? Hoe kies ik voor de juiste arbodienstverlener en welke activiteiten pakken zij voor mijn organisatie op?
  Door de wijziging van de Arbowet moeten er basiscontracten met arbodienstverleners komen. De werkgever mag een externe arbodienst inschakelen of een interne arbodienst oprichten. Onder bepaalde voorwaarden mag hij ook in zee gaan met een of meer alternatieve arbodienstverleners. Mazars kan u adviseren over maatwerk bij arbodienstverlening. 
   
 • Ben ik verplicht om een contract met een arbodienst te hebben? Kan ik als werkgever een boete krijgen als ik geen contract heb met een arbodienst?
  Door de wijziging van de Arbowet vanaf 1 juli 2017 moeten er basiscontracten met arbodienstverleners komen. Er komt een overgangsrecht waardoor contracten die op het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde wet niet voldoen aan de eisen, maximaal één jaar lang ongewijzigd mogen blijven. Inspectie SZW krijgt door het wetsvoorstel meer handhavingsmogelijkheden. Zo krijgt een werkgever direct een boete als hij geen contract heeft met een arbodienst. Nu krijgt hij eerst een waarschuwing.
   
 • Mijn medewerkers gebruiken hun persoonlijke beschermingsmiddelen niet. Wat moet ik als werkgever doen om het gebruik vast te leggen? Hoe kan ik op goede wijze toezicht houden op het gebruik van beschermingsmiddelen?
  Een werkgever kan en mag zijn werknemers verplichten om bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen/te gebruiken. Het is verstandig om dit schriftelijk vast te leggen in een arbeidsovereenkomst of personeelshandboek. Het schriftelijk vastleggen alleen is niet voldoende. Van de werkgever wordt verwacht dat hij continu toezicht houdt en zijn werknemers er steeds op wijst dat zij de beschermingsmiddelen altijd correct moeten gebruiken.
   
 • Ben ik verplicht een bedrijfshulpverlener aan te stellen? En hoeveel bedrijfshulpverleners moet ik aanstellen?  
  Het aantal bedrijfshulpverleners (BHV'ers) dat aanwezig moet zijn, is uiteraard afhankelijk van de aard en grootte van het bedrijf en de zwaarte van de risico’s. De richtlijn is dat er op alle momenten en in alle locaties binnen enkele minuten na een calamiteit minimaal één BHV'er aanwezig moet kunnen zijn. Er bestaan geen wettelijke voorschriften meer over het minimum aantal BHV’ers dat aanwezig moet zijn in een organisatie. Dat betekent dat de werkgever, in overleg met de ondernemingsraad, zelf vaststelt hoeveel BHV’ers er in de organisatie nodig zijn.

Doe de HR Scan

Wij inventariseren en analyseren met behulp van uw input de HR-organisatie op beleid, uitvoering, arbeidsrecht en fiscaliteit. Daarnaast beoordelen we onder andere uw arbeidsvoorwaardenpakket, de door u gehanteerde arbeidsovereenkomsten, de opbouw van personeelsdossiers, de inzet (en inhuur) van flexibele arbeidskrachten en het ziekteverzuim binnen uw onderneming.

Wilt u ook meer rendement behalen? Wacht dan niet langer en vul de HR Scan in!