Compliance

Wet- en regelgeving is vaak complex, verandert snel en kan veel impact hebben op uw bedrijfsvoering. Compliance gaat niet alleen over het voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook over het naleven van de (gedrags)normen die uw organisatie zelf heeft vastgesteld. Normen die vertellen hoe medewerkers met elkaar en met uw klanten moeten omgaan. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede inrichting van compliance van toegevoegde waarde is voor uw organisatie.

Compliance-management

Heeft u moeite om alle wet- en regelgeving die op uw organisatie van toepassing is te identificeren, implementeren en monitoren? Samen met u richten wij een adequaat functionerende compliance functie in. Wij nemen uw organisatie als uitgangspunt en zoeken naar een praktische oplossing om compliance te integreren in uw bedrijfsvoering.

Wij bieden inzicht in wet- en regelgeving, gaan op zoek naar de risico’s en helpen u deze risico’s te beheersen. Ook kunnen wij uw compliance officer of -afdeling ondersteunen of coachen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Interne beheersing

U heeft uw compliance risico’s in beeld. U weet echter niet of deze risico’s in voldoende mate en op een efficiënte wijze worden beheerst. Mazars kan u daarbij ondersteunen door het opzetten van een risicocontrole raamwerk. Hiermee brengen wij gestructureerd in beeld welke risico’s u loopt hoe deze beheerst worden, welke verbeteringen mogelijk zijn en hoe u deze beheersing kunt aanscherpen en monitoren. Samen beoordelen we of uw huidige beleid en procedures in voldoende mate borgen dat u compliant bent en blijft.

Wft, Wwft en Sw

Wilt u er zeker van zijn dat u voldoet aan de Wft (Wet financieel toezicht), Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering) of Sw (Sanctiewet)? Heeft de toezichthouder u erop gewezen dat u nog niet volledig compliant bent? Mazars kan een audit uitvoeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de beheersmaatregelen. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een herstelprogramma of de implementatie van aanvullende maatregelen. Met het Data Analytics & Insights team werken wij samen om te onderzoeken of de inzet van data-analyse technieken (data-analysetechnieken) hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA)

U bent als financiële instelling verplicht een SIRA uit te voeren en zoekt een partij die u hierbij kan helpen. Mazars heeft veel ervaring met het inzichtelijk maken van integriteitsrisico’s binnen (financiële) instellingen. Samen met u faciliteren of reviewen wij een SIRA. De uitkomst benutten wij om u te adviseren over verbetering van uw interne beheersing.

Fraude- en corruptiepreventie

Bent u recent geconfronteerd met een fraude of met blinde vlekken in de interne beheersing van frauderisico’s? Wij verzorgen een proportionele risk-assessment en helpen u bij het implementeren van verbeteringen in de preventie en detectie van fraudes .

AEO-licentie

Bent u één van de ruim 1.000 bedrijven in Nederland die in het bezit is van een ‘Authorised Economic Operator’-licentie (AEO) en wilt u deze status graag behouden? Of wilt u deze certificering graag bemachtigen? Wij voeren een AEO-scan uit en bieden inzicht in uw (douane)processen zodat u optimaal bent voorbereid op het self-assessment. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het opzetten van een monitoringsprogramma, waarmee inzichtelijk blijft of u nog voldoet aan de AEO-eisen.

Privacy Audits

U heeft de AVG in uw organisatie geïmplementeerd, maar u wilt aanvullende zekerheid dat de privacy van uw medewerkers en klanten in voldoende mate is geborgd. Samen met de experts van IT Audit & Advisory kunnen wij gestructureerd in beeld brengen welke risico’s u mogelijk nog loopt. De uitkomst benutten wij om u te adviseren over passende verbeteringen gericht op naleving van de AVG.

Interne (gedrags)normen

Bent u niet tevreden over hoe er binnen uw organisatie met elkaar en met klanten wordt omgegaan? Of bent u op zoek naar een manier om de gewenste (gedrags)normen te definiëren, meten en monitoren? Wij gaan samen met u op zoek naar de norm die bij uw organisatie past. Wij voeren gesprekken en faciliteren groepsdiscussies middels workshops. De inzichten gebruiken we om actieplannen te formuleren en de organisatie verder te helpen.