Culture & change

Hoe realiseert u efficiënte processen en betrouwbare prestaties, in een dynamische wereld die vooral creativiteit en flexibiliteit verlangt? Hoe waarborgt u compliance én stimuleert u ondernemerschap? Hoe krijgt u zicht en grip op ‘soft controls’, wanneer u zich realiseert dat alleen ‘hard controls’ onvoldoende effectief zijn?

Wetenschap en ervaring leren dat een goede organisatiecultuur de basis is voor een gezonde onderneming en duurzaam succes. ‘Business for Good’ zoals wij dat noemen. Maar wat is dan een ‘goede' organisatiecultuur? En kunnen ongewenste uitingen van de heersende cultuur veranderen?

Analyse van de organisatiecultuur

U heeft het gevoel dat het ondernemerschap van uw medewerkers zo langzamerhand verstikt is geraakt door een te grote hoeveelheid procedures en instructies. U maakt zich wellicht zorgen over de openheid op de werkvloer. Spreken uw mensen zich nog wel naar elkaar uit? Wij geven u inzicht in de huidige organisatiecultuur in de vorm van een quickscan of een meer gedetailleerde analyse en faciliteren besluitvorming over mogelijke verbeteringen.

Begeleiden inbedden gedragscode

Wilt u de gedragscode herijken of een nieuwe code introduceren in een streven om integriteit en ethiek binnen uw organisatie meer vorm te geven? Wij zetten samen met u een veranderprogramma op, gericht op ‘mensen, methoden én middelen’, altijd in samenhang, bij iedere stap. Om het ethisch gedrag van mensen duurzaam te beïnvloeden helpen wij de verandering te verankeren in de organisatiecultuur. Dit doen we bijvoorbeeld door interviews te houden in alle lagen van de onderneming en daarvan terugkoppeling te geven in een workshop of MT-overleg.

Beoordelen van de balans hard en soft controls

Wilt u meer aandacht besteden aan zogenaamde ‘soft controls’? Mogelijk steunt u op dit moment sterk op regels en procedures (hard controls). Het kan mogelijk zijn om meer ruimte te creëren voor de creativiteit en flexibiliteit van uw medewerkers, door regels te schrappen en de kernwaarden van de onderneming (soft controls) te versterken. Wij bieden u inzicht in de huidige balans en kunnen u adviseren over mogelijke verbetering daarvan.

Sturen op strategie-implementatie

Samen met u maken we de causale verbanden zichtbaar tussen uw financiële doelen, de toegevoegde waarde voor uw klanten, uw onderscheidende competenties en werkprocessen en uw (daarvoor noodzakelijke) leer- en groei-inspanningen. De strategiekaart waarin we dat vastleggen is een effectief hulpmiddel om over uw strategie te communiceren en om de voortgang van implementatie te monitoren.

Veiligheids- of compliance-management

Is het in uw branche noodzakelijk om aantoonbaar en systematisch uw veiligheids- of compliance-prestaties te verbeteren? Leert uw onderneming onvoldoende snel en effectief van incidenten? Mogelijk is alleen het sluiten van de ‘Plan-do-check-act’-cyclus (PDCA) niet meer voldoende. Wij kunnen u helpen om stapsgewijze groei te definiëren en te realiseren door uw veiligheids- of compliance-management te professionaliseren.

Innoveren van de auditmethodologie

Besteedt uw internal auditor (nog) onvoldoende aandacht aan de waarde van een gezonde organisatiecultuur? Onderzoekt uw auditor wel wat de ‘root cause’ is van een afwijking van de regels of norm? Wij kunnen uw internal auditor ondersteunen bij het opzetten van een auditmethodologie waarin expliciet aandacht is voor cultuur en soft controls. Desgewenst leiden wij uw IA-teams ook op om vertrouwd te raken met deze nieuwe werkwijze.