Corporate recovery

Wanneer u merkt dat uw bedrijf het moeilijk krijgt, wilt u grip op uw problemen krijgen en zo snel mogelijk terugkeren naar een gezond winstniveau. Uw bedrijf heeft mogelijk een herstructurering nodig, hetzij door het verbeteren van uw organisatiestructuur of door het efficiënter maken van de interne operaties.

Mazars voert een operationele beoordeling uit om operationele inefficiënties te identificeren, kosten te besparen en overheadkosten te verminderen. We kijken naar onrendabele bedrijfsactiviteiten, divisies of gelieerde ondernemingen en eventuele zwakke punten in systemen, procedures en controles.

Wij helpen u bij uw bedrijfsherstructureringsproblemen door:

 • Het uitwerken van verschillende scenario’s en ondersteuning bij het formuleren van beleid hierop;
 • Het inzichtelijk maken van uw liquiditeits- en financieringsbehoefte op korte en middellange termijn;
 • Het definiëren en implementeren van een algemeen strategisch turnaround- en herstructureringsplan;
 • Een tijdlijn voor herstructurering inclusief prioritering voor te bereiden;
 • Operationeel overleg te bieden in elke fase van de herstructurering;
 • Ondersteuning te bieden bij gesprekken en onderhandelingen met uw financiers;
 • U te ondersteunen bij het verkrijgen van aanvullende financiering;
 • U te ondersteunen bij het verkrijgen van eventuele overheidssteun;
 • U en uw gespecialiseerde insolventiejurist te adviseren en ondersteunen bij dreigende insolventiekwesties;

We helpen u ook toekomstige risicosituaties te vermijden door:

 • U te helpen de oorzaken van de tekortkomingen van het bedrijf in het verleden te begrijpen;
 • De levensvatbaarheid van uw bedrijf op korte en lange termijn te beoordelen;
 • Het opstellen van korte en lange termijn financiële prognoses en kasstromen;
 • Het ontwikkelen van operationele tools en rapporten;
 • Te zoeken naar zakenpartners en fusie- of overnamemogelijkheden;

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe Mazars u kan helpen? Neem dan contact op met Aron de Jong per email of per telefoon: +31 (0)88 277 18 00 of Thomas Notenboom per email of per telefoon: +31 (0)88 277 23 32. Zij helpen u graag verder.