Forensic, Litigation & Arbitration

Mazars verricht complexe onderzoeken in het kader van geschillenbeslechting over de hele wereld en draagt bij aan positieve oplossingen. Dit doen wij onder meer door het bepalen en documenteren van relevante feiten en gebeurtenissen, het analyseren van financiële informatie en het concluderen op basis van de financiële impact.

Ons Financial Advisory Services team bestaat uit bedrijfseconomen, bedrijfskundigen, registeraccountants, register valuators, gerechtelijk deskundigen en financieel forensische experts. Het team heeft zeer uitgebreide ervaring met het leveren van gedegen onderzoek, advies en deskundigenrapporten op een breed gebied van financiële en accountancy onderwerpen, waaronder:

Litigation Support en Arbitrage

De specialisten van Mazars treden op als partijdeskundige of onafhankelijk deskundige bij onderhandse geschillenbeslechting, bindend adviesprocedures, rechtbankprocedures en arbitrage over uiteenlopende onderwerpen zoals schadeclaims, waardebepaling, financiële geschillen in het kader van overnames of contractbreuk, geschillen in het kader van verslaggeving en beroepsaansprakelijkheidsprocedures.

Financieel onderzoek

In opdracht van overheidsinstanties of het bedrijfsleven het doen van onderzoek naar projecten of specifieke elementen met betrekking tot bijvoorbeeld investeringen, opbrengsten, kosten, rendementen, cash flow prognoses en budgetteringen.

Mazars stelt hoge kwaliteit voorop en daarom wordt bij de samenstelling van het team gezocht naar de best beschikbare ervaring en expertise binnen Mazars. Daarbij is het niet ongebruikelijk om, indien gewenst, specialisten uit andere disciplines en/of uit andere landen in het team op te nemen.

Wij werken pragmatisch en leveren maatwerk bij elke opdracht. De hands-on, innovatieve, proactieve en prompte benadering van onze partners verzekeren een grondige aanpak en analyse van uw zaak. Wij presenteren onze bevindingen in een schriftelijk rapport of deskundigenbericht.

Internationale samenwerking

Mazars is een internationaal geïntegreerd partnership en heeft experts over de hele wereld die gemeenschappelijke standaarden en procedures delen. Onze partners kennen elkaar persoonlijk en zijn in staat om snel en effectief te handelen om een positief resultaat te bereiken bij complexe cross-border opdrachten.