Valuation

Waarderingen spelen een belangrijke rol bij de meeste transacties, of het nu acquisities of afsplitsingen zijn, herstructureringen, werknemersparticipaties of overdracht tussen aandeelhouders als gevolg van geschillen of in het kader van opvolging. Onze valuation services bestrijken een breed scala van sectoren en ondernemingsactiviteiten van zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen, familiebedrijven, mkb en financiële instellingen.