Factuurvereisten

De factuur is één van de belangrijkste documenten in het zakelijke verkeer tussen bedrijven. De btw-wetgeving bevat een lijst met eisen waaraan de factuur moet voldoen. Bent u op de hoogte van de factuurvereisten?

 

Btw-regelgeving facturering

De btw-regelgeving bepaalt in belangrijke mate wat er op een factuur vermeld moet worden. Het is van belang dat deze regelgeving wordt nageleefd. Het niet voldoen aan de factuurvereisten kan leiden tot bijvoorbeeld boetes en een beperking van het aftrekrecht van afnemers.

Welke gegevens moet een factuur bevatten?

Een factuur moet o.a. de datum waarop de factuur is uitgereikt, een opeenvolgend en uniek nummer, btw-identificatienummer van de ondernemer en de vergoeding die in rekening is gebracht, bevatten.

Quick Fix per 1 januari 2020: btw-identificatienummer van de afnemer

Sinds 2020 heeft het btw-identificatienummer op de factuur een nog belangrijkere plaats gekregen. Voor de toepassing van het nultarief op leveringen aan een ondernemer in een andere EU-lidstaat dient het btw-identificatienummer van die ondernemer op de factuur te zijn vermeld. Wanneer dat niet gebeurt, kan dat ertoe leiden dat het nultarief niet mag worden toegepast.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de volledige lijst aan factuurvereisten? Download dan de flyer ‘VAT invoice requirements’ onder aan deze pagina of neem contact op met een van onze btw-specialisten.

Document

VAT invoice requirements
VAT invoice requirements