OSS (One-Stop Shop) btw-aangiften

Mazars verzorgt de indiening van de zogenaamde OSS btw-aangiften. Indien uw onderneming leveringen en/of diensten verricht aan EU-landen gevestigde particulieren, dan is daarover per 1 juli 2021 plaatselijke btw verschuldigd. Om de btw-procedure te vereenvoudigen, kan uw onderneming ervoor kiezen om zich voor de OSS-regeling te registreren (in Nederland).

Er hoeft dan periodiek slechts één OSS btw-aangifte te worden ingediend met daarop alle EU-B2C omzet en plaatselijk verschuldigde btw over de door u leveringen en diensten.

Mazars kan uw onderneming assisteren bij de OSS-registratieprocedure en er aansluitend voor zorgen dat uw onderneming voldoet aan de verplichtingen voor het indienen van de OSS btw-aangifte.