Eigen woning via vennootschap

U bent van plan om een nieuwe woning te kopen, en u wilt de zekerheid dat uw financiering op een juiste manier geregeld is, zowel fiscaal als juridisch. Als DGA kan het aantrekkelijk zijn om de benodigde financiële middelen te lenen van uw eigen vennootschap. Of u wilt misschien de aankoop van de woning van uw kinderen financieren vanuit privé middelen. Onze specialisten helpen u graag deze en andere vragen op het gebied van de financiering van de eigen woning.

Wijziging in wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving met betrekking tot de financiering van de eigen woning is sinds 2013 aanzienlijk veranderd. Hierdoor moet de geldlening die u bij uw eigen vennootschap afsluit aan diverse voorwaarden voldoen. Vanaf 1 januari 2013 is het onder meer verplicht om schulden ten behoeve van de eigen woning minimaal annuïtair af te lossen, tenzij u onder het overgangsrecht valt.

Met betrekking tot de eigen woning spelen diverse aspecten een rol:

  • Het bepalen van het fiscaal maximaal te lenen bedrag, zodat de lening kwalificeert als een eigen woning lening (de zogenoemde maximale eigenwoningschuld)
  • Het bepalen van de toepasselijke wet- en regelgeving voor de vaststelling van de maximale looptijd van uw lening en de maximale eigenwoningschuld bij het oversluiten van de geldlening
  • Het bepalen van de van toepassing zijnde wettelijke regels en de fiscale gevolgen van de verschillende leningsvormen (overgangsrechtlening, nieuw recht lening, overbruggingslening) bij aankoop van een nieuwe woning
  • Het bepalen van een zakelijke rente op basis van de looptijd, gevestigde zekerheden en financiële situatie van de schuldenaar

Wij kunnen u helpen bij

Onze specialisten helpen u graag met het opstellen van een overeenkomst van de geldlening, waarbij wij rekening houden met de toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting verzorgen en u helpen om de juiste regelingen met betrekking tot de eigen woning toe te passen.