Onderneming omzetten in bv

Stel: u overweegt uw onderneming in te brengen in een bv. De redenen hiervoor kunnen zijn het beperken van de aansprakelijkheid of het waarborgen van de continuïteit van de onderneming. Ook kan een bv mogelijk voordeliger zijn bij een toekomstige verkoop van de onderneming. Ten slotte kan de belastingdruk lager zijn als de onderneming in bv-vorm wordt geëxploiteerd. Onze specialisten adviseren u graag bij de afweging om uw onderneming al dan niet om te zetten in een bv.

Hoe dan verder?

Als u de onderneming wenst om te zetten in een bv zijn er twee varianten:

  • De ruisende inbreng: u rekent af met de Belastingdienst over onder andere de goodwill, stille reserves en oudedagsreserve (stakingswinst) van uw onderneming. Bij het bedingen van een stakingslijfrente hoeft dat overigens niet te altijd te leiden tot direct betalen van inkomstenbelasting.
  • De geruisloze inbreng: er wordt niet afgerekend over de stakingswinst. Deze toekomstige belastingclaim wordt doorgeschoven naar de bv.

Wij kunnen u helpen bij

  • De afweging om uw onderneming al dan niet om te zetten in een bv
  • Het bepalen van de stakingswinst
  • Het inzichtelijk maken van de gevolgen van geruisloos of ruisend inbrengen
  • De implementatie van de inbreng in de bv
  • Het verzoek met de verplichte berekeningen richting de Belastingdienst voor de geruisloze inbreng