Tax Accounting

Bij Tax Accounting draait het om het vaststellen en controleren van de fiscale positie van uw organisatie. Met Tax Accounting krijgt u inzicht in de fiscale positie in uw jaarrekening. Dit klinkt eenvoudig, maar niets is minder waar. Zeker als u in meerdere landen actief bent. Voldoet u aan de juiste eisen en welke mogelijkheden heeft u om deze te optimaliseren? De specialisten van Mazars zorgen ervoor dat u klaar bent voor een controle van een accountant, belastingdienst of andere instantie!

Wat is Tax Accounting?

Tax Accounting is het proces rondom het determineren en controleren van de (geconsolideerde) fiscale positie van een juridische entiteit, of vaak een multinationale groep.

De ‘fiscale positie’ komt uiteindelijk terecht in uw enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en bestaat uit:

 • De totale belastinglast in de verlies- en winstrekening (gesplitst tussen acuut en latent).
 • De vennootschapsbelasting vordering/schuld op de balans.
 • De latente vennootschapsbelasting vordering/schuld op de balans.

De stappen van Tax Accounting

Hoe klein of groot uw groep ook is, u bent verplicht om door een aantal vooraf gedefinieerde stappen te lopen om de fiscale positie te optimaliseren. Het proces hiervan wordt complexer naarmate u in meer landen en markten opereert. Daarbij moet u de volgende stappen doorlopen:

 • Voor iedere juridische entiteit wordt een lokaal ‘tax pack’ in de lokale valuta gemaakt en via de ‘handover’ naar de consolidatieomgeving gebracht.
 • Op het hoofdkantoor worden de gegevens van de lokale ‘tax packs’ geconsolideerd en omgerekend naar de rapportagevaluta.
 • Uiteindelijk wordt uw toelichting in de jaarrekening geproduceerd en opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.

Wanneer u deze stappen heeft doorlopen, wordt u geacht voldaan te hebben aan alle belastingwetten en verslaggevingsstandaarden waar ook ter wereld.

Klaar voor controles en onderzoeken

Tax Accounting helpt u ook in de voorbereiding op de controles door externe accountants, belastingdiensten, banken en andere toezichthoudende instanties. Blijkt uit zo’n controle dat u zich niet aan de regels heeft gehouden? Dan kan dit grote fiscale en financiële risico’s met zich meebrengen. Wij helpen u de risico’s te beperken door:

 • U te ondersteunen bij en het controleren van kwartaalrapportages en jaarlijkse vennootschapsbelastingberekeningen.
 • Onderzoeken en documenteren van de fiscaaltechnische posities die u inneemt tijdens de jaarafsluiting.
 • Uw Tax Pack te verbeteren, zodat deze blijft voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Procesbeschrijvingen
 • Technische besprekingen inzake berekeningsmechanica, belastingwetten en boekhoudstandaarden.
 • U te ondersteunen bij de implementatie van een nieuwe systeemoplossing voor uw vennootschapsbelasting.