Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bevat ingrijpende maatregelen voor werkgevers en opdrachtgevers op het gebied van arbeidsrecht. Zo krijgen werkgevers met aanvullende eisen voor de loonstrook te maken. Daarnaast kunnen niet alleen werkgevers, maar ook opdrachtgevers aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel tekort aan loon van werknemers. Wat hebben deze wijzigingen voor uw organisatie te betekenen?

WAS Quickscan

Met onze QuickScan hebben zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers snel inzichtelijk:

  • in hoeverre het bedrijfsproces in overeenstemming is met de WAS
  • of de contracten met opdrachtgevers en/of opdrachtnemers aanpassing behoeven
  • welke hernieuwde afspraken  overeen moeten komen
  • welke maatregelen nodig zijn om als niet-verwijtbare contractspartij loonvorderingen van werknemers te kunnen pareren

Doe de WAS-Quickscan

Document

WAS & WKA - Stichtingen en Verenigingen - 2020

WAS & WKA - Stichtingen en Verenigingen - 2020