Innovatiefaciliteiten: WBSO & innovatiebox

Innovatie is voor de Nederlandse kenniseconomie van doorslaggevend belang. De Nederlandse overheid wil (technische) innovatie dan ook graag stimuleren. In dat kader zijn de WBSO en de innovatiebox in het leven geroepen. Interessante fiscale faciliteiten waarmee u een forse belastingbesparing kunt behalen.

WBSO – Tegemoetkoming loonkosten Speur & Ontwikkelingswerk (S&O)

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale faciliteit die een deel van de loonkosten voor S&O compenseert door middel van een korting op de af te dragen loonbelasting. Deze afdrachtvermindering kan oplopen tot 32% (en voor starters zelfs tot 40%) van de aan S&O gerelateerde loonkosten! 

De WBSO kan worden aangevraagd voor Speur & Ontwikkelingswerkzaamheden die technisch nieuw zijn voor uw onderneming en bestaan uit:

  • Technisch wetenschappelijk onderzoek.
  • Technische product- en procesontwikkeling (ontwikkeling van fysieke producten en productieprocessen).
  • Onderzoek naar de technische en organisatorische haalbaarheid van een R&D-project.
  • Technisch onderzoek gericht op het significant verbeteren van een productieproces.

Naast de afdrachtsvermindering voor de loonbelasting, die kan worden behaald met de WBSO, vormt de WBSO het toegangsticket tot de innovatiebox.

Voor IB ondernemers geldt dat, indien aan het urencriterium voldaan wordt en in het kalenderjaar ten minste 500 uur besteed wordt aan werk dat bij een S&O-verklaring als bedoeld in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen is aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk, een aftrek mag worden toegepast van € 12.623 (2018).

De innovatiebox – verlaging tarief vennootschapsbelasting

De innovatiebox belast innovatieve winsten effectief met 5% vennootschapsbelasting. Voorwaarde is dat deze winsten voortkomen uit een zelf onder de WBSO-noemer ontwikkeld immaterieel vast activum zoals een product, een proces of software (waarvoor een octrooi of patent is verleend). De innovatiebox is, anders dan de faciliteit voor Speur & Ontwikkelingswerk, niet toegankelijk voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

Wilt u weten of uw onderneming gebruik kan maken van de innovatiebox? Door middel van een Quickscan adviseren wij u over de mogelijkheden voor uw onderneming.