Fiscale aspecten reorganisaties, herstructurering en overnames

Uw juridische structuur is onderhevig aan veranderingen binnen uw onderneming en de omgeving. Het is daarom van belang om regelmatig na te denken over hoe optimaal de structuur voor uw onderneming is. Wilt u de structuur aanpassen of bent u voornemens te reorganiseren? Dan heeft u diverse mogelijkheden tot herstructureren. De adviseurs van Mazars helpen u deze vragen te beantwoorden.

Enkele belangrijke aspecten

Bij het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten door een (internationale) overname of fusie speelt een aantal bedrijfseconomische en fiscaal juridische aspecten een belangrijke rol, zoals:

  • Hoe gaat de overname gefinancierd worden?
  • Kan de (inter)nationale overname fiscaal juridisch gestructureerd zonder belastingheffing?
  • Hoe gaat u om met bestaande fiscale risico’s of mogelijke claims uit het verleden?
  • Moet er voorafgaand aan de totstandkoming van de fusie nog een (fiscale) due diligence worden uitgevoerd?
  • Welke mogelijkheden zijn er om verrekenbare verliezen van de overgenomen onderneming na de overname of fusie nog te benutten?

Naast vennootschapsbelasting moet bij een herstructurering of overname ook aandacht worden besteed aan de omzetbelasting. Bij aanwezigheid van onroerende zaken moet tevens gedacht worden aan de relevante overdrachtsbelasting aspecten.

Fusies

Op fiscaal gebied zijn er verschillende faciliteiten om een herstructurering of overname te laten plaatsvinden zonder dat fiscaal behoeft te worden afgerekend:

  • De aandelenfusie
  • De bedrijfsfusie
  • De juridische splitsing
  • De juridische fusie
  • De fiscale eenheid