Verantwoord ondernemen in de bankensector: benchmarkstudie 2021

Financiële instanties erkennen steeds meer dat klimaatverandering en andere risico's op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur een bedreiging vormen voor de wereldeconomie en het financiële stelsel.

Download het hele rapport

De Covid-19 pandemie heeft het belang van de veerkracht van het financiële stelsel onderstreept. Banken over de hele wereld erkennen dat voor hen een sleutelrol is weggelegd in de overgang naar een duurzame toekomst die in overeenstemming is met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en het Akkoord van Parijs.

 

 

Onze derde benchmarkstudie van verantwoord ondernemen in de bankensector gaat dieper in op trends en best practices in het omgaan met klimaatveranderingsrisico's en bredere maatschappelijke en bestuurlijke kwesties. Voortbouwend op het vorige rapport van Mazars: "Responsible banking practices, Benchmark study 2020'', laat onze nieuwste studie zien hoe banken hun collectieve verantwoordelijkheid nemen om de nieuwe fundamenten van een duurzame financiële sector te creëren en bij te dragen aan de opbouw van gezondere economieën.   

Stand van zaken 

We hebben 37 banken - in termen van totale activa de grootste in hun regio's - ingedeeld in vier categorieen: uitmuntend, koplopers, medestanders en volgers. Het is bemoedigend om te zien dat in vergelijking met de bevindingen van de vorige benchmark meer banken als koploper uit de bus komen. Hierbij hebben banken een positieve score tussen 80% en 95%, ondanks de aanscherping van onze beoordelingscriteria om de verbetering van de werkwijzen en vereisten te weerspiegelen. 

Er zijn echter nog veel uitdagingen. Er is nog ruimte voor verbetering, vooral in regio's waar sectorrichtlijnen en duurzaamheidsgerelateerde regelgeving ontbreken. Sterke duurzaamheidsstrategieën gaan namelijk vaak hand in hand met consistente stimuleringsmaatregelen van de sector en de wet- en regelgeving. 

Download het hele rapport

Document

Verantwoord ondernemen in de bankensector: benchmarkstudie 2021
Verantwoord ondernemen in de bankensector: benchmarkstudie 2021