Het integreren van duurzaamheid in uw bedrijfsvoering is de investering meer dan waard

17 februari 2022 - Concurrentievoordeel verkrijgen door een meer duurzame bedrijfsvoering is haalbaar voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang. Een eerste stap zetten kan lastig zijn door de bekende en onbekende uitdagingen die bedrijven tegenkomen bij het vormen van een duurzaam bedrijf. Ook toekomstige verplichtingen spelen hier in mee, zoals het meten en beheren van de impact van ESG.

Hieronder vindt u voorbeelden op welke manier capaciteitsvraagstukken in het kader van duurzaamheid kunnen worden opgelost. In onze gezamenlijke publicatie met ecoDa "A practical guide for boards and leadership teams on sustainability" vindt u een uitgebreidere reeks aan oplossingen. 

1. Neem uw mensen mee. Cruciaal voor het verankeren van duurzaamheid in uw bedrijf is de betrokkenheid van werknemers en andere belanghebbenden bij uw visie, strategie en hoe deze hen op termijn ten goede zal komen.

Essentieel is ook de betrokkenheid van werknemers (van alle niveaus) in werkgroepen die een zinvolle bijdrage leveren aan uw duurzame doelstellingen. Deze groepen kunnen verantwoordelijkheden dragen die variëren van het meten van taken (zoals CO2-reductie door werknemers) tot het creëren van nieuwe parameters voor de werving van een meer divers personeelsbestand. Wanneer collega’s op de werkvloer merken dat duurzaamheid serieus genomen wordt en hun ideeën kans maken om daadwerkelijk geïmplementeerd te worden, zal dat een groot potentieel ontsluiten van praktische en snelle verbeteringen in de bedrijfsvoering.

2. Duurzaamheid verankeren in ieders rol. Duurzaam gerelateerde taken kunnen (binnen redelijke grenzen) ook worden toegevoegd aan bestaande functies, functiebeschrijvingen en persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen van werknemers. Dit zal eerder een uitbreiding zijn van hun bestaande verantwoordelijkheden, dan een verhoging van de werklast. Toch zal dit per definitie vaak het doel en de waarde van de functie van de individuele werknemer vergroten. Volgens een wereldwijd onderzoek van Hewlett Packard1 zijn werknemers productiever, gemotiveerder en meer betrokken als ze werken voor een werkgever die op het gebied van sociale verantwoordelijkheid een voortrekkersrol vervult en respect heeft voor het milieu.

3. De bedrijfsomvang gebruiken om sneller te ontwikkelen. Met over het algemeen minder starre hiërarchieën en processen, hebben mkb-bedrijven het vermogen om hun bedrijfsmodel snel te verduurzamen. Veranderingen kunnen sneller worden doorgevoerd, waarbij mkb-bedrijven minder middelen en kapitaal nodig hebben dan grotere ondernemingen.

Om beter te begrijpen hoe ver uw bedrijf gevorderd is op zijn 'duurzaamheidsreis', kunt u de ESG Diagnostic and Health Check tool van Mazars aanvragen. Deze gebruiksvriendelijke tool geeft u een overzicht van de risico's – en kansen – die specifiek zijn voor uw onderneming. Ons sustainability team zal de resultaten middels een workshop aan u terugkoppelen.

 1HP Workforce Sustainability Survey

Voor mkb- en familiebedrijven is nú het moment om een voorsprong te nemen door duurzaamheid te verankeren in hun strategie en bedrijfsvoering. Zo zullen zij eerder dan hun concurrenten kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen (bijvoorbeeld m.b.t. CO2-footprint) die grote ondernemingen en overheden zullen stellen aan hun leveranciers gezien de strengere Europese regels.

Arnoud Ellenbroek Director Sustainability

Meer informatie?

Wilt u meer weten over duurzame bedrijfsvoering? Neem dan contact op met Arnoud Ellenbroek per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 73. Hij helpt u graag verder.