Creëer waarde en maak uw onderneming verkoopgereed

Als eigenaar is het verkopen van uw onderneming een van de belangrijkste beslissingen die u in uw zakelijke leven zult nemen. Na alle energie, tijd, moeite en geld die u heeft geïnvesteerd in uw onderneming wilt u, als de tijd rijp is, het maximale resultaat behalen. Het is daarom nooit te vroeg om uw onderneming verkoopgereed te maken. Door nu al bij alles na te denken over waardecreatie, zal het verkoopproces soepeler verlopen en de waarde voor u verbeteren.

Vier aanbevelingen om uw onderneming verkoopklaar te maken:

1. Identificeer mogelijke vragen van de koper en vul hiaten op

Voor het verkoopklaar maken van uw onderneming is het belangrijk dat u vooraf mogelijke rode vlaggen voor een koper identificeert. Hoe is de afhankelijkheid van u als eigenaar? Is er een capabel management dat u kan vervangen?  Is er een goed businessplan? Beschikt u over bewezen en betrouwbare processen? Kunt u aantonen dat u regelmatig uw belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI’s) monitort? Weet u hoe uw onderneming zich verhoudt ten opzichte van de best presenterende ondernemingen in uw branche of uw naaste concurrenten? Een goed georganiseerde, professioneel gemanagede onderneming met een realistisch plan is aantrekkelijker voor kopers. Ruim de tijd nemen om mogelijke vragen van de koper te identificeren en hiaten te overbruggen, voordat er een deal op tafel ligt, zal vrijwel zeker leiden tot een betere verkoopprijs.

2. Onderbouw uw prognoses met historische data en zorg voor betrouwbare actuele cijfers

Het is cruciaal om te beschikken over de juiste historische financiële gegevens. Het verhaal achter deze cijfers helpt potentiële kopers patronen en trends te identificeren die het verleden en heden verhelderen en prognoses te ondersteunen. Dit vraagt bijvoorbeeld om transparantie over belangrijke klanten en klantdata zoals winstgevendheid per klant. Hiertoe kan ook een gedetailleerde analyse van de verkoopkanalen behoren. Een nauwkeurige onderbouwing van prognoses met betrouwbare historische data vergroot de waarde van uw onderneming en draagt bij aan een hogere verkoopprijs. Een financieel sterk resultaat tijdens de due diligence en onderhandelingen zorgt voor extra vertrouwen bij de kandidaat-koper.

Betrouwbare, actuele financiële gegevens geven niet alleen blijk van professionaliteit maar bevorderen de mogelijkheden van de koper om uw onderneming op waarde te schatten en te vertrouwen op de financiële resultaten. Dat vergroot de kant op een succesvol verkoopproces.

3. Gebruik data om uw efficiency te vergroten  

Als gevestigde onderneming beschikt u al over veel data. Voor het vergroten van de waarde van uw onderneming is het belangrijk om deze data in een gestructureerd format te zetten: dit maakt betere en snellere besluitvorming mogelijk. Identificeer manieren om productiever of innovatiever te worden door terugkerende en eenmalige posten en stappen in de waardeketen in kaart te brengen. Vervolgens kunnen processen worden doorgelicht om alle zaken die geen waarde toevoegen weg te nemen. Deze ‘lean’ aanpak zorgt ervoor dat potentiële kopers een duidelijker totaalbeeld krijgen van uw onderneming en dat u kunt vaststellen op welke gebieden u productiviteit kunt vergroten, innovatie kunt starten en de winstgevendheid blijvend kunt verbeteren.

4. Zoek deskundige ondersteuning en bereid u voor

Het verkopen van uw onderneming is een belangrijk moment voor u. Realiseer uzelf daarbij dat u succesvol bent als ondernemer maar dat u uw onderneming maar één keer verkoopt. Alle reden om u in dit eenmalig proces deskundig te laten ondersteunen.

Onafhankelijke en ervaren professionals kunnen helpen met het verkoopgereed maken van de onderneming en het maximaliseren van de opbrengst. Zij kunnen ook ondersteuning bieden bij het verduidelijken van de missie en visie van de onderneming, het geven van inzicht in de commerciële richting om tot de gewenste resultaten te komen.

Deze aanpak zorgt er ook voor dat eventuele ‘lijken in de kast’ vóór de verkoop worden geïdentificeerd en opgelost. Dit beperkt niet alleen het risico tot een minimum, maar maakt een koper uiteindelijk ook duidelijk dat de verkoper betrokken is en gestructureerd te werk gaat. Dat maakt het proces geloofwaardiger. Kortom ook hier geldt: een goede voorbereiding is het halve werk!

Wat kan Mazars voor u betekenen?

De ervaren Corporate Finance specialisten van Mazars kunnen u helpen bij het creëren van een duidelijk stappenplan voor het voorbereiden van een succesvol verkooptraject en het optimaliseren van de waarde van uw onderneming, zodat uw onderneming zo gepositioneerd is dat u deze op ieder moment kunt verkopen tegen voor u uitstekende voorwaarden. Zij kennen de markt, de mogelijke kopers en weten ‘hoe de hazen lopen’.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over hoe u als ondernemer succesvol een transactie kunt realiseren? Neem dan contact op met Aron B. de Jong, Partner Mazars Corporate Finance per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 00 of met Kees de Heus per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 85. Zij helpen u graag verder.

Het originele artikel is geschreven door Michael Rofman, Partner Mazars USA. 

Meer informatie?