De juiste balans tussen cultuur en digitalisering

De digitale en technologische vooruitgang heeft ondernemingen wereldwijd grote voordelen gebracht. Met digitale innovatie nemen klantinzicht en -interactie, betere en snellere besluitvorming d.m.v. artificial intelligence en de toepassing van flexibele en schaalbare (cloud-)oplossingen toe. De enorme hoeveelheden waardevolle data en inzichten die via verschillende algoritmen verzameld worden kunnen uw strategie ondersteunen.

Digitale strategie

Voor een succesvolle digitale strategie moet u ervoor zorgen dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwste mogelijkheden, regelgeving, wetten en disrupties. Als uw onderneming worstelt met digitale strategie, zullen de juiste IT-infrastructuur en de juiste mindset van uw medewerkers u helpen om de uitdagingen die gepaard gaan met digitale strategie te overwinnen.

Zeven belangrijke risico’s

Risico 1: De bedrijfscultuur ontkennen

Managen van mensen en veranderingen tijdens digitale transformatie kan uitdagender zijn dan de technologie en vernieuwing zelf. Sommige ondernemingen hanteren een top-down benadering. Dit is vooral van belang wanneer u als ondernemer bewustwording en begrip moet creëren over de voordelen van digitalisering, naast de dagelijkse impact op de werkvloer van dergelijke veranderingen.

Visie van bovenaf om een veranderingscultuur te creëren, kan alle aspecten van de digitale transformatie van uw onderneming ondersteunen. Krachtig en inspirerend leiderschap is hierbij van cruciaal belang.

Risico 2: Het negeren van talent

Het is belangrijk voor ondernemers om talent binnen de onderneming te herkennen en te erkennen. Dit kunnen ‘millennials’ zijn die de energie, de inspiratie en het inzicht hebben om de drijvende kracht achter digitale initiatieven te zijn. Het onderkennen en benutten van deze capaciteiten draagt bij aan het overbruggen van de expertisekloof.

Daarnaast kan het opzetten van een digitaal ecosysteem door samenwerkingen met start-ups, onderzoeksorganisaties, onderwijsinstellingen en netwerken het expertiseniveau voeden en het digitaliseringsproject een impuls geven.

Risico 3: Gebrek aan een duidelijke visie

Bij het omarmen van digitalisering is het belangrijk om een duidelijke langetermijnvisie te hebben die alle issues benoemt die van invloed kunnen zijn op de strategische planning en doelstellingen. Deze issues moeten zowel intern als extern worden beoordeeld en vanuit een praktisch en kostentechnisch oogpunt worden bekeken.

Bij het analyseren van externe factoren moeten de verwachtingen van klanten en wat de concurrentie doet, worden meegenomen. Intern is het belangrijk dat de medewerkers uw visie op digitalisering begrijpen en delen, zodat bij het vertalen van deze visie naar de praktijk iedereen aan boord is.

Risico 4: Zoeken naar redenen om niet in actie te komen

Veel mensen schrikt de gedachte aan nieuwe technologie af. Dit kan veroorzaakt worden door de gedachte dat het te ingewikkeld of te duur is en de twijfel of de technologie de onderneming daadwerkelijk ten goede komt. Vanuit deze gedachte kunt u tot de conclusie komen dat u beter kunt vasthouden aan uw traditionele aanpak, in plaats van u te richten op hoe en welke elementen van nieuwe technologie en digitalisering het beste kunnen werken voor uw onderneming. 

Het bewijzen van de voordelen van artificial intelligence, blockchain of Robotic Process Automation (RPA), door betere, snellere en goedkopere processen en besluitvorming, kan u helpen om het juiste momentum te creëren om verder te komen met uw digitaliseringsplannen. Het omarmen en delen van nieuwe technologieën en digitalisering biedt uw medewerkers meer  kennis en vaardigheden wat de productiviteit, vertrouwen en de werknemerstevredenheid ten goede zal komen.

Risico 5: Focus op kosten

Sommigen geloven dat de toegang tot en de implementatie van nieuwe technologie jaren vergt om in te bedden en dat dit enorme kosten met zich meebrengt. Dit kan resulteren in een negatieve houding van uw medewerkers. Door ontwikkelingen in nieuwe technologie zijn de implementatieduur en de kosten echter drastisch gereduceerd.

Cloud-gebaseerde technologische oplossingen zijn kosteneffectief en snel en eenvoudig toegankelijk. Digitalisering kan door ondernemingen gezien worden als een solide investering.   

Risico 6: Voorbijgaan aan de waardeketen

Ook uw klanten en leveranciers hanteren hoogstwaarschijnlijk een soortgelijke digitaliseringsagenda. Als verschillende platforms niet goed op elkaar zijn afgestemd kan dit tot problemen leiden.  

Samenwerken met klanten en leveranciers aan digitaliseringsplannen,  zorgt ervoor dat de toegepaste technologieën goed aansluiten bij zowel uw onderneming als bij de gehele waardeketen. Een nauwe afstemming van uw digitaliseringsplannen met klanten en leveranciers helpt ook bij het vaststellen naar welke platforms / programma’s uw focus in eerste instantie moet uitgaan.

Risico 7: De kansen onderschatten

De praktische aspecten van het aanpakken van kortetermijnuitdagingen op het gebied van digitalisering leiden er vaak toe dat langetermijnkansen worden onderschat. Wanneer u  onderkent dat digitalisering grote voordelen kan hebben voor uw onderneming, wordt duidelijk dat alle systemen en processen zullen verbeteren.

Zo kan het werken met dashboards of het combineren van verschillende bronnen om data beter te benutten meer inzicht en grip geven. Hierdoor kunnen betere voorspellingen worden gedaan over toekomstige ontwikkelingen en klantgedrag wat resulteert in betere marges.

Nu wij een nieuw tijdperk van digitalisering ingaan, is het belangrijk alle mogelijkheden te overzien.

Door een cultuur te creëren waarin digitalisering wordt omarmd en de kansen die zich hierdoor voordoen aan te grijpen, kunnen ondernemingen een hogere efficiëntie bereiken. Dit zorgt ervoor dat ondernemingen voorop lopen op de concurrentie en kansen creëren om te groeien en uit te breiden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe we uw onderneming kunnen helpen met deze digitale ontwikkelingen? Neem dan contact op met Marc Engel, Partner Digital Transformation & Technology per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 43 of met Alfons Lohuis per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 28. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?