Hoe draagt waardecreatie bij aan een succesvolle onderneming?

10 november 2022 – Het managen van een succesvolle onderneming vereist een continue focus en ambitie om op lange termijn (aandeelhouders)waarde te creëren. De betekenis van waarde is subjectief en zal voor de ene organisatie anders zijn dan voor de andere. Dit houdt in dat bij elke discussie over waardecreatie eerst moet worden vastgesteld wat waarde betekent in de specifieke context van de onderneming en haar strategie.

Aandeelhouderswaarde heeft niet alleen te maken met de winstgevendheid van de onderneming, maar wordt beïnvloed door verschillende factoren. Denk aan het marktsentiment, de kwaliteit van de bedrijfsactiva (waaronder de factor “mens”), de financiële prestaties en het klantenbestand. Als een organisatie te afhankelijk is van één grote klant, kan de waarde van de organisatie dalen, terwijl een positieve factor, zoals bijvoorbeeld het bezit van het intellectuele eigendom van goederen en diensten, de waarde juist kan verhogen.

Het is belangrijk om ook rekening te houden met de voornaamste drijfveren van de ondernemingsresultaten, zoals de kwaliteit van het managementteam, de kwaliteit van het productaanbod, de marktpositie, de efficiëntie van de bedrijfsvoering en het businessmodel. Samen versterken zij het effect op waardecreatie en kunnen ze een aanzienlijk verschil maken in de totale ondernemingswaarde.

Het gesprek aangaan

Voor de meeste ondernemingen zijn er drie specifieke strategische situaties die het gesprek over waardecreatie op gang brengen:

  1. Groei en expansie.
  2. Exitplanning voor een toekomstige verkoop.
  3. Overdracht van de onderneming aan de nieuwe generatie.

Als de ondernemingsstrategie er bijvoorbeeld op gericht is om de onderneming binnen twee tot drie jaar te verkopen, dan betekent waarde in dit geval het verkrijgen van de optimale verkoopprijs. Als de strategie erop gericht is om de onderneming in de best mogelijke vorm over te dragen aan de volgende generatie, ligt de betekenis van waarde meer in de waarborging van de continuïteit op de lange termijn. Waardebepaling en waardecreatie hangen samen met de strategische doelstellingen van een onderneming en vormen de rode draad tijdens de onvermijdelijke dynamiek die samenhangt met de uitvoering van de ondernemersstrategie.  

Ons team gaat in gesprek met ondernemers over hun definitie van waarde van de onderneming zodat deze in overeenstemming is met de langetermijnstrategie. Door afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken en te focussen op lange termijn prioriteiten kan de waarde vanuit dat perspectief vastgesteld worden. Daarnaast adviseert ons team ondernemers op basis van onze sectorexpertise en benchmarks wat kan bijdragen aan de definitie van waardecreatie. 
Kortom, hoe creëert u waarde voor uw onderneming?

Strategie omzetten in actie

Zodra de definitie van waarde voor uw onderneming is bepaald, is de volgende stap het identificeren van doelstellingen en operationele acties. Deze dienen in overeenstemming te zijn met de overkoepelende strategie.

Strategie > Bepalen van definitie Waarde > Doelstellingen > Acties

Mazars ondersteunt u bij de ontwikkeling van uw strategie met behulp van ons Optimize platform. We werken met u samen om inzicht te krijgen hoe strategische businessplanning u kan helpende sterktes en zwaktes te identificeren om uw belangrijkste doelstellingen te realiseren en daarmee de gewenste waardecreatie te realiseren.

De definitie van waarde is niet statisch en als eerder genoemd subjectief. De perceptie van waarde kan veranderen als de strategie van de organisatie wijzigt van bijvoorbeeld een groeistrategie naar een exitstrategie. Dit kan effect hebben op de definitie van waarde en de daarbij behorende doelstellingen.  Inkomsten moeten misschien worden gerationaliseerd, kosten verlaagd, klantenbestanden gereduceerd. Om het beoogde resultaat te bereiken is het essentieel om de prestaties te blijven controleren en te meten.

Waardecreatie is gebonden aan de strategische intentie op langere termijn. Laat u niet afleiden door ups en downs op korte termijn en richt u op de activiteiten die bijdragen aan deze langetermijn. Transformatieve activiteiten zoals investeringen in nieuwe kapitaalgoederen of de sluiting van een vestiging, moeten goed worden genormaliseerd buiten de normale resultaten om een goede meting en controle van de voortgang mogelijk te maken. Strategieën en acties hebben tijd nodig om resultaten te laten zien. Het gaat er niet om de strategie te implementeren en vervolgens drie jaar te wachten om te zien of de gewenste doelstellingen zijn bereikt - zorg ervoor dat regelmatig wordt gecontroleerd hoe de strategie verloopt, wat niet werkt en wat kan worden verbeterd.

Er bestaat niet één antwoord op de vraag hoe waarde er voor een onderneming uitziet. Net zoals elke organisatie haar eigen strategie heeft, zal elke onderneming ook haar eigen definitie van waarde hebben, die bepaalt welke activiteiten nodig zijn om te slagen. Het verduidelijken van uw definitie van waarde en het bepalen van de juiste strategie om u daarbij te helpen zijn cruciaal om uw uiteindelijke ondernemingsdoelstellingen te bereiken.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Kees de Heus, Director Accountancy & Advice, per e-mail of per telefoon +31 ((06) 25 03 48 22 of met Koen Tomassen, Senior manager Accountancy & advies, per e-mail of per telefoon +31 (0)6 12 79 05 84.