7 aandachtspunten bij strategische verandering

12 mei 2022 - Meer dan 70 jaar ervaring met advisering aan ondernemingen over de hele wereld maakt iets heel duidelijk. Tijdens de transitie van de dagelijkse operatie naar een volgende belangrijke mijlpaal blijft het houden van strategisch overzicht essentieel. Te vaak gaat het succes verloren door verkeerde strategische beslissingen. Of de aandacht nu ligt bij het realiseren van organische groei, het voorbereiden van een verkoop, een fusie of overname of een verandering van het businessmodel, keer op keer maken ondernemingen dezelfde fouten bij het nastreven van een positieve verandering.

De zaken die over het hoofd worden gezien zijn van dezelfde aard, ongeacht de sector of het land. Over het algemeen doet dit zich voor wanneer het senior management objectiviteit ten aanzien van de onderneming verliest of ten onrechte denkt dat zij over de kennis en kunde beschikt om de onderneming over onbekende paden te navigeren. Hierdoor neemt het risico voor de onderneming toe en komt het bereiken van de gestelde doelstellingen onder druk te staan.

Maar wat zijn dan de meest voorkomende zaken die men over het hoofd ziet tijdens groei? Partner Bruno Pouget biedt zeven belangrijke inzichten om u te helpen uw onderneming naar een volgende fase te brengen.

1. Het definiëren van de verkeerde strategie voor de realisatie van het doel. Veel ondernemingen die hun doelstellingen duidelijk voor ogen hebben houden uiteindelijk vast aan een strategie die is gebaseerd op hun persoonlijke ervaringen. Zij zijn zich niet bewust dat verdergaande (en vaak bewezen) marktstrategieën doeltreffender kunnen zijn. Dit geldt zowel bij herfinanciering, focus op duurzaamheid, groei of andere strategische veranderingen. Als uw uiteindelijke doel een fusie, overname of beursgang is, kan dit ertoe leiden dat u – en uw onderneming – onnodig eigen vermogen of risicokapitaal investeren en reputatieschade leiden.

2. Beschikt uw managementteam over de juiste vaardigheden om de volgende stap te zetten? Het is goed mogelijk dat (een deel van) het managementteam niet de praktische ervaring heeft om een onderneming een bepaalde ontwikkeling of verandering te laten doormaken teneinde de doelstellingen te bereiken. Sommige managementteamleden pasten heel goed bij de historische fases van de huidige groei, maar hebben wellicht niet de benodigde vaardigheden om op C-level te komen en samen te werken met toekomstige en/of veeleisende partners en aandeelhouders. Het succes van bijvoorbeeld een verkoop of fusie staat of valt vaak met de overtuiging van (nieuwe) partners en aandeelhouders dat het managementteam geschikt is voor de volgende fase van de onderneming waarin zij investeren.

3. Communicatie. De communicatie over de nieuwe koers van de onderneming wordt vaak gezien als een bijzaak in plaats van een hoofdzaak. Hierdoor kan succes op de lange termijn onder druk komen te staan. Het kan resulteren in onjuiste veronderstellingen, demotivatie van werknemers en de zorgvuldig opgebouwde bedrijfscultuur kan onder druk komen te staan. Vanaf het begin moet effectieve en consistente tweerichtingscommunicatie een prioriteit zijn.

4. Zorg dat de waardecomponenten van uw onderneming duidelijk zijn. Veel ondernemingen missen de boot doordat ze waardecomponenten van hun onderneming onvoldoende identificeren en communiceren. Door deze objectief te definiëren, kunt u uw adviseurs, kopers en toekomstige partners helpen om de juiste waarde aan de onderneming toe te kennen. De financiële gezondheid, de samenstelling van het klantenbestand, het risicoprofiel en de kwaliteit van de bedrijfsinformatie en -processen dragen hier ook aan bij.

5. Optimaliseren van strategische timing. Een andere, veelgemaakte, strategische fout is het bepalen van de juiste timing voor een verkoop, fusie of fase van strategische groei. De marktomstandigheden zouden in dat verband leidend moeten zijn, in plaats van wanneer de onderneming ‘er klaar voor is’. Door nauwkeurig de marktbereidheid, het marktsentiment en de status van de concurrentie in kaart te brengen kunt u, op het juiste moment en tegen de beste marktwaarde, in actie komen. Een taak die vaak het beste kan worden uitbesteed aan ondernemingen zoals Mazars die bewezen expertise hebben op dit gebied.

6. Internationale expansie op goed geluk. Wanneer internationale expansie gewenst of vereist is, nemen ondernemingen vaak aan dat het model waarop zij met succes hun binnenlandse onderneming hebben opgebouwd, ook in het buitenland zal slagen. Een veel voorkomende misvatting is dat werken via een agent, distributeur of zelfs vanuit uw bestaande kantoor het optimale scenario is. Om het beste internationale distributiemodel te bepalen, is het essentieel dat u zowel inzicht heeft in de concurrentie als in de geldende ondernemings-, juridische en fiscale omstandigheden. Laat u adviseren door adviseurs die praktische ervaring hebben in de landen waar u wilt uitbreiden.

7. Onafhankelijke analyse en toetsing van uw doelstellingen en strategie. In middelgrote ondernemingen ligt de focus vaak op het realiseren van kortetermijndoelstellingen. Dit gaat vaak ten koste van het ontwikkelen van een langetermijnstrategie. Een gebrek aan objectiviteit van het managementteam en een houding van ‘we hebben het altijd zo gedaan’ staat verandering in de weg en is een veel voorkomende reden om door te zetten op strategieën die niet geschikt zijn voor toekomstige groei. Als het gaat om strategie, kan objectiviteit net zo waardevol zijn als ervaring.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Alfons Lohuis per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 28.