Maak uw onderneming duurzamer met drie stappen

Het is voor ondernemingen belangrijker dan ooit om een duurzaamheidsstrategie te hebben, zodat ondernemingen ook op langere termijn succesvol kunnen blijven. Maar nadenken over duurzaamheid is niet alleen van belang om de visie en strategie van uw onderneming naar een hoger plan te tillen. Duurzame bedrijfsvoering is vooral gebaseerd op slimmere, efficiënte processen. Dat betekent dus dat duurzaamheid letterlijk en figuurlijk loont, het helpt u onnodige kosten te vermijden. En dat is interessant voor iedere ondernemer. Maar hoe maakt u uw onderneming duurzamer?

Duurzaamheid

Aangezien de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zó snel gaan, kunnen sommige middelgrote ondernemingen ontmoedigd raken. Ze vinden het moeilijk om de juiste keuzes te maken of denken dat ze onvoldoende (praktische en/of financiële) middelen in huis hebben om een goede duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen.

Dit terwijl de eerste stappen op weg naar een strategische, duurzame bedrijfsvoering echt niet altijd groots, duur of ingewikkeld hoeven te zijn. Stem uw doelstellingen af op wat duurzaamheid écht betekent, dan maakt u uw onderneming op een realistische, hanteerbare wijze al direct een stuk duurzamer. Wij geven u graag wat tips.

Tip 1: Praat erover

Maak van duurzaamheid een gangbaar gespreksonderwerp in alle lagen van uw onderneming. Of het nu gaat om het hoger management of nieuw personeel, het is belangrijk om met iedereen van gedachten te wisselen over een onderwerp met zoveel impact.

Door erover te praten krijgt u namelijk niet alleen de mening van anderen te horen, maar ontwikkelt zich gaandeweg een ware businesscase in duurzaamheid. Voor- en nadelen worden tegen elkaar afgewogen en er ontstaat bijna vanzelf een duurzaamheidsbeleid dat voldoet aan de wensen en verwachtingen. Komt een bepaald vraagstuk eenmaal bij de juiste mensen op tafel, dan zijn de oplossing én het draagvlak vaak al nabij.

Tip 2: Identificeer en betrek stakeholders

Zet op een rijtje wie de stakeholders zijn die met de duurzaamheidsvraagstukken in uw onderneming te maken hebben. Doe dit zo gedetailleerd mogelijk: beschrijf iedere persoon, groep of zakenrelatie die raakvlakken heeft met duurzaamheid. De spin-off van duurzaamheid is namelijk groot. Uw duurzaamheidsstrategie kan bijvoorbeeld bepalen hoe u reageert op een wetsvoorstel, hoe u samenwerkt met plaatselijke universiteiten, scholen of welke keuzes u maakt in uw leveranciers. Zodra u weet hoe de lijntjes lopen, kunt u de stakeholders erbij betrekken en hier uw plan op inrichten.

Niet alleen de externe stakeholders zijn belangrijk. Vooral ook interne stakeholders hebben grote invloed op uw duurzaamheidsstrategie. Zorg daarom voor organisatiebrede betrokkenheid waardoor uw medewerkers het niet alleen eens zijn met uw beleid, maar dit ook individueel en als team uitdragen en uitvoeren.

Uw medewerkers meenemen en blijven informeren over uw duurzaamheidsbeleid bespaart kosten en reduceert uw carbon footprint aanzienlijk. Uw doelstellingen zullen snel bereikt (of misschien zelfs overtroffen) worden.

Tip 3: Communiceer duidelijk en consequent

Het is van belang om alle bouwstenen van uw duurzaamheidsstrategie technisch, praktisch en beleidsmatig goed op orde te hebben. Vergeet echter niet om vervolgens uw boodschap ook duidelijk en consequent uit te dragen. Alleen dan zullen al die zorgvuldig uitgedachte plannen ook werkelijk succes hebben.

Alle stakeholders moeten er goed van doordrongen zijn waarom u acties heeft ingezet en hoe de nieuwe strategie bijdraagt aan uw onderneming. Pas als ze dit begrijpen, zullen ze zich er écht aan committeren en uw visie op duurzaamheid omarmen. Een goed doordacht communicatieplan is daarom essentieel. Dit plan moet zowel qua frequentie als inhoud slim in elkaar steken, en langs verschillende kanalen consequent het nut en de noodzaak van duurzaamheid uitdragen.

Tot zover de tips op weg naar een duurzame onderneming. Onthoud dat u de lat zeker in het begin niet te hoog legt. Stel vooral realistische doelen. U kunt het einddoel ook bereiken in kleinere stappen. Dat houdt het voor iedereen prettig werkbaar en zo heeft u uiteindelijk de grootste kans op een langdurig, duurzaam effect.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over strategische bedrijfsvoering- en planning? De specialisten van Mazars helpen u graag om uw onderneming te laten groeien. Daarnaast kunnen zij u helpen bij het monitoren van de voortgang. Neem contact op met Alfons Lohuis per e-mail  of per telefoon: +31 (0)88 277 12 28 of met Jessica Boekhoudt per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 34. Zij helpen u graag verder.

Het originele artikel is geschreven door Bongiwe Mbunge, Partner bij Mazars South Africa.

Meer informatie?