Hoe 5G een nieuw tijdperk voor mobiliteit inluidt

Dankzij vijfdegeneratietechnologie kunnen mobiele apparaten meer data razendsnel verwerken. Op korte termijn betekent dit een betere functionaliteit en sneller mobiel downloaden, streamen en gamen. Op langere termijn maakt het connected cars, zelfrijdende auto’s en realtime toegang tot informatie om lokaal groener te kunnen reizen mogelijk en nog veel meer voordelen binnen het mobiliteitsspectrum.

Op het terrein van telecominfrastructuur is 5G veel meer omstreden dan andere systemen. Sommige mensen houden 5G verantwoordelijk voor de verspreiding van het coronavirus, terwijl anderen denken dat 5G vogels en planten doodt. Hoewel hier geen bewijs voor is, maakt alleen al het feit dat deze ideeën bestaan duidelijk dat er behoefte is aan meer inzicht in deze technologie, het doel en de mogelijkheden.

Tijdens de coronapandemie heeft thuiswerken een grote vlucht genomen en miljoenen mensen zijn nu beter bekend met de telecominfrastructuur. De huidige 3G- en 4G-netwerken worden stroperig wanneer meerdere gebruikers een videogesprek voeren, video streamen of gelijktijdig videogames spelen. 5G daarentegen betekent een grote sprong voorwaarts in verbindingsmogelijkheden. De snelle en betrouwbare datastromen ondersteunen zelfrijdende auto's, slimme steden en met elkaar verbonden straten en voertuigen.

Een overstap naar 5G is niet alleen een verandering in verbinding, maar ook een verandering in toepassing. “5G maakt een extreem lage latentie (de tijdsvertraging tussen het verzenden en ontvangen van het signaal) mogelijk”, verklaart Julien Huvé, hoofd Telecommunications Services bij Mazars. “5G maakt perfect gesynchroniseerde online samenwerking eenvoudiger, wat kansen biedt voor livemuziek, theater of ieder ander medium waarbij artiesten op verschillende locaties nauw met elkaar moeten samenwerken.” Het biedt ook een hogere verbindingsdichtheid, wat cruciaal is voor de ontwikkeling van ‘Internet of Things (IoT)’-diensten, waarbij apparaten dankzij ingebouwde sensoren en zenders met elkaar kunnen communiceren. Ook zorgt 5G voor een betere beveiliging van de gegevensoverdracht.

Connected cars: schoner, veiliger en zelfrijdend

Zodra 5G volledig operationeel is, is de markt voor verbonden voertuigen waarschijnlijk een van de meest veelbelovende IoT-groeimarkten met enorme kansen voor mobiele netwerkproviders, autoproducenten en aanverwante technologiebedrijven. Volgens Ericsson zullen er in 2025 zo'n 500 miljoen connected cars rondrijden, en verbonden voertuigdiensten zullen in 2030 naar alle waarschijnlijkheid tientallen miljarden dollars waard zijn.

Hierdoor wordt mobiliteit mogelijk ook duurzamer. Bosch schat dat connected cars in 2025 de CO2-uitstoot kunnen verminderen met bijna 400.000 ton – evenveel als de uitstoot van 45.000 huishoudens op jaarbasis. Dit is vooral dankzij besparingen in het brandstofverbruik door lang zoeken naar een parkeerplaats en een onzuinige rijstijl te voorkomen. Ook maken connected cars het rijden veiliger door ongevallen te vermijden en zo levens te redden.

De meest futuristische toepassing van 5G ligt echter op een ander vlak. “5G is de technologie die nodig is om te werken aan autonome auto's”, zegt Huvé.

“Eén van de uitdagingen van autonoom rijden is dat de auto veel taken moet uitvoeren die momenteel door de bestuurder worden verricht”, stelt Grégory Derouet, partner en co-hoofd Automotive Services bij Mazars. Menselijke bestuurders moeten constant letten op een grote hoeveelheid visuele, auditieve en zintuiglijke informatie over zowel de weg, zoals gevaren op de weg en het verkeer, als het functioneren van de auto, zoals dashboardlampjes en het ‘gevoel’ van de juiste versnelling. Ze moeten in realtime op allerlei stimuli kunnen reageren. Wanneer een auto dit alles in één keer wil kunnen, dan is hiervoor een snelle, ononderbroken stroom van gegevens nodig. “5G maakt deze grote datastroom mogelijk, zodat iedereen en elk systeem kan communiceren”, licht Derouet toe.

Momenteel hoeft deze signaalstroom alleen tussen de bestuurder en de omgeving te lopen. Autonome voertuigen nemen één knooppunt uit het systeem weg, de bestuurder, maar vervangen deze door veel meer knooppunten. De data zal tussen de auto en de auto's daaromheen stromen, en ook tussen de auto's en de wijdere omgeving. “Stel dat een auto 100 meter verderop een ongeluk heeft en de auto daarachter hard moet remmen”, zegt Derouet. “Dan moeten deze twee auto's dit kunnen communiceren naar de andere auto's in de naaste omgeving zodat ook deze auto’s daarop kunnen reageren. Daarom moet data in één keer direct tussen vele auto's stromen. Maar de beloning is een veel veiligere rijervaring en minder ongevallen”. Het vereenvoudigt ook de datastroom tussen de auto en straatmeubilair, zoals op IoT gebaseerde verkeerslichten of wegen. Dit alles veronderstelt echter een netwerk dat deze grotere hoeveelheid data aankan, en precies daarin voorziet 5G.

Autonome voertuigen brengen nieuwe beleidsvraagstukken met zich mee, zoals wie de verzekering betaalt of wie wettelijk aansprakelijk is als een zelfrijdende auto een botsing krijgt. Grootschalig gebruik van de technologie voor autonoom rijden vereist duidelijkheid over deze en soortgelijke vragen. 5G kan overheidsinstanties helpen bij het oplossen van deze vraagstukken door het bijhouden van gegevens te vereenvoudigen. Hierdoor kan de verantwoordelijkheid voor zaken per geval worden vastgesteld, met als gevolg een betere beoordeling van het incident en een eenvoudigere vaststelling van de wettelijke aansprakelijkheid.

Hoe 5G de ecologische voetafdruk van mobiliteit kan verlagen

5G kan breder opgezette mobiliteitssystemen ook duurzamer maken. Momenteel weet iemand die zo duurzaam mogelijk van A naar B wil reizen niet precies hoe hij of zij dit het beste kan doen. Het is aannemelijk dat een ritje met de fiets tot minder CO2-uitstoot leidt dan met Uber, en dat een gedeelde rit met Uber minder uitstoot geeft dan wanneer je alleen rijdt. Maar over het algemeen raadplegen mensen geen concrete emissiegegevens wanneer ze vervoersopties combineren voor een reis door de stad.

“5G maakt het gemakkelijk verschillende vormen van mobiliteit te mixen, zoals openbaar vervoer en eigen vervoer”, zegt Huvé. “Wanneer bij elke vervoersoptie en de daarbij behorende uitstoot data altijd publiekelijk beschikbaar, samengevoegd en toegankelijk is, kunnen mensen betere keuzes maken.” Veel van deze beslissingen worden impulsief genomen op plaatsen waar waarschijnlijk geen wifi beschikbaar is, zoals op snelwegen of landweggetjes. Daarom zijn de keuzes afhankelijk van een netwerk dat grote hoeveelheden data direct kan verwerken.”

Ook gedeelde mobiliteitsdiensten zullen gemakkelijker toegankelijk zijn bij gebruik van 5G. “De laatste tijd zien we dat gedeelde elektrische fietsen, auto's, scooters, enzovoort in bepaalde steden sterk in opkomst zijn”, zegt Derouet. “Zorgen dat deze vervoersmiddelen veilig en efficiënt naast elkaar kunnen bestaan is een hele uitdaging, maar 5G biedt interessante nieuwe mogelijkheden.”

“De belofte van mobiele apparatuur met 5G-technologie biedt ook kansen voor talloze andere innovaties”, stelt Huvé. “In de toekomst kunnen we ook betere zorg- en reality-diensten verwachten. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor mobiliteit. Over een paar jaar verlopen bestaande diensten soepeler dankzij 5G en betreden we een nieuw tijdperk van mobiliteit.”