Markten

Uitgebreide en actuele expertise van uw sector is van essentieel belang om u goed van dienst te zijn. Het helpt ons om als een krachtige sparringpartner te opereren en u te voorzien van waardevolle adviezen en ondersteuning.

Not-for-Profit

De not-for-profit sector professionaliseert. Uw activiteiten liggen continu onder een vergrootglas en uw maatschappelijke rol is aanzienlijk. Ondanks dat uw activiteiten steeds meer erkenning krijgen, neemt de focus op governance en transparantie in verslaggeving toe. U zal uw beleid hierover zorgvuldig uit moeten stippelen en uitvoeren. Maar weet u ook hoe? De specialisten van Mazars beschikken over de kennis en ervaring om uw organisatie verder te helpen.

Transport & Logistiek

De transportsector is constant in beweging. De concurrentie is groot en de economie fluctueert. Daarom wilt u uw kosten onder controle houden en zo flexibel mogelijk zijn. Zo kunt u zich snel aanpassen aan de veranderende markt. De specialisten van Mazars helpen u de juiste keuzes te maken. Financieel, juridisch en fiscaal, maar ook op het gebied van HR, IT en duurzaamheid. Zo kunt u scherp aan de wind varen.

Familiebedrijven

Als ondernemer in een dynamische en concurrerende markt krijgt u steeds meer te maken met strategische en financieringsvraagstukken, toenemende automatisering en digitalisering. Hoe gaat u hiermee om? En hoe past dit in de strategie van de familie en het familiebedrijf? Bij een familiebedrijf is het van belang om de balans te vinden tussen de familie- en bedrijfsbelangen.

Financial Services

De financiële sector is voortdurend in beweging. Door innovaties op de financiële markten, continu veranderende wet- en regelgeving en de ontwikkeling van nieuwe standaarden. De specialisten van Mazars volgen deze ontwikkelingen op de voet. Zij weten welke invloed deze hebben op uw organisatie, en welke kansen ze bieden.

Flexwerk

Flexwerk maakt een substantieel onderdeel uit van de arbeidsmarkt en het aandeel flexwerkers neemt nog steeds toe. In een continu veranderend landschap waarin landsgrenzen vervagen, hebben uitzendondernemingen, detacheringsbureaus en payrollbedrijven te maken met complexe wet- en regelgeving. Door verschillende instanties wordt toegezien op de naleving hiervan. Flexwerkondernemingen moeten daarnaast bijblijven met alle ontwikkelingen, gebruik maken van efficiënte software-oplossingen, processen optimaliseren en verdienmodellen actualiseren.

Bouw & Vastgoed

Bouw- en vastgoedondernemingen bevinden zich in een uitdagende markt. Steeds meer panden staan leeg, mede waardoor het aantal nieuwbouwprojecten afneemt. Daarnaast is het bancair financieren van projecten niet vanzelfsprekend meer. Deze ontwikkelingen brengen uitdagingen maar ook kansen met zich mee waar u op wilt inspelen. Geen tijd om stil te zitten, onderneem actie!

Technologie, Media & Telecom (TMT)

Als ondernemer binnen de sector Technologie, Media en Telecom bevindt u zich in een dynamische omgeving waar snelle en innovatieve ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Dit heeft invloed op uw onderneming. Tegelijkertijd bieden deze ontwikkelingen ook kansen, die u uiteraard niet wilt missen. Kortom, actief zijn in de TMT sector biedt een mooie uitdaging voor gepassioneerde en bevlogen ondernemers.

Share