Belangenorganisaties

Bijna de helft van de Nederlanders is lid van twee of meer belangenorganisaties of verenigingen. Met elkaar vormen de belangenorganisaties een netwerk waarbinnen een belangrijk deel van het maatschappelijk en politieke verkeer in Nederland zich afspeelt. In algemene zin constateren wij dat belangenorganisaties zich in meer of mindere mate bezig (zouden moeten) houden met een aantal maatschappelijke uitdagingen.

Uitgelicht

Nieuws

Meer informatie?