Hotelwezen

De economische tegenwind zorgt voor lagere bezettingsgraden – en opvolgende prijsdruk – bij hotels en restaurants. Toch is de laatste jaren op toplocaties in Nederland een toename van kwalitatief uitstekende hotelontwikkelingen waarneembaar.

Marktontwikkelingen in het hotelwezen 

Niet alleen is deze trend te verklaren vanwege het feit dat Nederland tot voor kort een gebrek had aan high-end hotelketens op toplocaties, maar ook is de toename van hotelontwikkelingen verklaarbaar vanuit een herontwikkelingsbehoefte van lege kantoren.

Op het moment dat deze hotelontwikkelingen tot een overschot van hotelkamers in de grote steden leiden keert de wal het schip. Nu al zien wij dat de eerste vastgoedpartijen alsnog afzien van een oorspronkelijke geplande transformatie van kantoor naar hotel. 

Specifiek voor het hotelwezen is van belang dat het eigendom en de exploitatie van hotelketens in de regel bij verschillende partijen liggen. 

Mazars voegt waarde toe

De medewerkers van Mazars zijn regelmatig betrokken bij de fiscale advisering van de (her)ontwikkeling en het beheer van nationale en internationale hotelketens. Bij herontwikkelingstrajecten zien de fiscale vraagstukken voornamelijk op BTW en overdrachtsbelasting, bij beheer van hotelketens ligt de focus op de financieringsstructuur en de plaats van het vastgoed binnen de juridische structuur van de keten.

Door de ervaring van de medewerkers binnen Mazars bij de fiscale begeleiding van hotelketens kunnen wij u optimaal adviseren op dit gebied.

Overige dienstverlening van Mazars

Naast de specialistische vastgoedkennis van Mazars bieden wij een breed scala aan dienstverlening zoals accountancy en fiscale diensten en kunnen wij u helpen met vraagstukken op het gebied van o.a. strategie, waarderingsvraagstukken, aansprakelijkheid, ICT, subsidies, scholing en personeelsbeleid. Onze korte communicatielijnen stellen ons in staat u snel in contact te brengen met de juiste persoon. Hierdoor zijn we in staat u van up-to-date en concrete adviezen te voorzien.

Meer weten? 

Meer weten over de uitdagingen voor het hotelwezen en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Frank Walta per e-mail (frank.walta@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 23 50. Hij helpt u graag verder.  

Share