Overheidsinstellingen

Op verschillende niveaus (het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) is de overheid een directe speler van formaat op de vastgoedmarkt. Daarnaast is de overheid als enig aandeelhouder van grootgrondbezitters (o.a. Staatsbosbeheer, NS, vervoersmaatschappijen, havens) indirect betrokken bij de vastgoedmarkt.

Ontwikkelingen bij de overheid 

Momenteel ervaren wij dat de verschillende overheden in toenemende mate interesse hebben in Publieke Private Samenwerkingen (PPS). Een PPS-structuur is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven gezamenlijk een project (o.a. infrastructuur,stedelijke ontwikkeling, huisvesting) realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling.

Het doel van PPS is het realiseren van meerwaarde: een kwalitatief beter eindproduct tegen dezelfde kosten of dezelfde kwaliteit tegen lagere kosten. Deze doelstelling ligt binnen handbereik als de overheid en het bedrijfsleven datgene doen waar ze het beste in zijn. Zo ontstaat er een win-win situatie. PPS-projecten zijn vormgegeven in een Design, Build, Finance, Maintain, (Operate)-overeenkomst, kortweg een DBFM(O)-overeenkomst. 

Mazars voegt waarde toe 

Mazars legt zich onder andere toe op de financieel-juridische advisering van vastgoedtransacties en is als zodanig betrokken bij vastgoedtransacties waarin de overheid een speler is. Denk daarbij aan gronduitgifte en stedelijke (her-)ontwikkeling.

Bovendien hebben de professionals van Mazars ruimschoots ervaring met de fiscale vastgoedadvisering bij vastgoedtransacties en (her-)structurering van overheidslichamen (vervoers-, energie-, ontwikkelings- en havenbedrijven). 

Daarnaast hebben de professionals van Mazars zich met de overheid, private partijen en de belastingdienst de afgelopen jaren gespecialiseerd in de juridische vormgeving en in de fiscaliteit bij PPS-trajecten.

Met deze kennis en ervaring adviseert Mazars momenteel bij PPS-trajecten onder andere over de optimalisatie van de PPS-structuur voor belanghebbenden (o.a. samenwerkingsverband, aandeelhouders en partners), over het moment van winstneming (vennootschapsbelastingdruk), over de aftrekbaarheid van financieringslasten (vennootschapsbelastingdruk), over de inbreng en de dispositie van het vastgoed (btw- en overdrachtsbelastingdruk), over de afstemming hierover met de Belastingdienst en over de fiscale review van het financiële model.

Overige dienstverlening van Mazars

Naast de specialistische vastgoedkennis van Mazars bieden wij een breed scala aan dienstverlening zoals accountancy en fiscale diensten en kunnen wij u helpen met vraagstukken op het gebied van o.a. strategie, waarderingsvraagstukken, aansprakelijkheid, ICT, subsidies, scholing en personeelsbeleid. Onze korte communicatielijnen stellen ons in staat u snel in contact te brengen met de juiste persoon. Hierdoor zijn we in staat u van up-to-date en concrete adviezen te voorzien.

Het team

Meer weten? Neem contact op met Walfried van Egeraat per e-mail (walfried.vanegeraat@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 20 90.

Share