Projectontwikkelaars

Sinds de kredietcrisis in 2008 is het aantal actieve projectontwikkelaars sterk afgenomen.

Ontwikkelingen bij de projectontwikkelaars 

Naast het feit dat het voor vele ontwikkelaars niet mogelijk is nieuwe projecten afdoende te financieren, speelt de maatschappelijke aversie tegen nieuwe kantoorgebouwen vanwege de leegstandsproblematiek.

Bovendien zorgt ketenintegratie (de ontwikkelende aannemer en de ontwikkelende belegger) voor een daling van het aantal projectontwikkelaars. Een aantal projectontwikkelaars springt in op de toenemende vervangingsvraag (ter vermindering van de kantorenleegstand): transformatie van kantoren naar bijvoorbeeld hotels of studentenwoningen. Overigens zijn transformatieprocessen complex, tijdrovend en bovendien lang niet op elke locatie toepasbaar.

Andere uitdagingen voor de hedendaagse projectontwikkelaar liggen op het gebied van de innovatie, de verduurzaming, het aantrekken van alternatieve financieringsvormen en de ontwikkeling van vraag-gestuurde vastgoedconcepten. De belangenvereniging van de Nederlandse projectontwikkelaars is de NEPROM. 

Mazars voegt waarde toe 

De fiscale vraagstukken, met name met betrekking tot de BTW- en overdrachtsbelastingdruk, zijn bij projectontwikkeling vrijwel altijd complex: wat is de belastingdruk bij aankoop van oude grond of bij aankoop van een bouwterrein, wat is de belastingdruk als de ontwikkelaar een bestaand gebouw transformeert, wat zijn de fiscale gevolgen bij (gedeeltelijke) leegstand van een nieuw of bestaand gebouw, wat is de belastingdruk als de ontwikkelaar aan een belegger verkoopt en wat zijn de fiscale gevolgen als de ontwikkelende belegger het (ver)nieuwbouwobject in eigen portefeuille neemt?

Ook spelen vraagstukken rondom winsttoerekening, afwaardering en fiscale verliesverrekening een belangrijke rol, vooral bij een ontwikkel-beleggingscombinatie. De medewerkers van Mazars hebben ruimschoots ervaring met de begeleiding van ontwikkeltrajecten en staan klaar u hierover optimaal te adviseren. 

Overige dienstverlening van Mazars

Naast de specialistische vastgoedkennis van Mazars bieden wij een breed scala aan dienstverlening zoals accountancy en fiscale diensten en kunnen wij u helpen met vraagstukken op het gebied van o.a. strategie, waarderingsvraagstukken, aansprakelijkheid, ICT, subsidies, scholing en personeelsbeleid. Onze korte communicatielijnen stellen ons in staat u snel in contact te brengen met de juiste persoon. Hierdoor zijn we in staat u van up-to-date en concrete adviezen te voorzien.

Share