Vastgoedfondsen

Vastgoedfondsen zijn er in vele soorten en maten, maar voor allen geldt dat de beweging van de Nederlandse vastgoedmarkt neerwaarts is en dat de waardedaling sterk afhankelijk is van de locatie en van de assetcategorie.

Marktontwikkelingen voor vastgoedfondsen 

Bijna alle bestaande vastgoedfondsen kunnen hun prognoses niet waarmaken en worden bij herfinancieringstrajecten gedwongen met elkaar te consolideren. Tegelijkertijd nemen de algemene kosten van de vastgoedfondsen toe door toenemende regulering omtrent toezicht van vastgoedfondsen.

Het niet voldoen aan de rendementsverwachtingen geeft vastgoedfondsen een slecht imago, waardoor desinteresse bij investeerders ontstaat.

In de huidige markt is alleen plek voor vastgoedfondsen die zijn ingericht als opportunityfunds (distressed assetfunds) of als low-riskfunds, gericht op optimale transparantie (o.a. rapportage), duurzaam vastgoed (lage energielasten; behoud van waarde), lage LTV-ratio’s (low leveraged funds) en defensieve vastgoedbeleggingen (bijv. vastgoed op AAA-locaties). 

Mazars voegt waarde toe 

Mazars is met name gespecialiseerd in het optimaal structureren van een vastgoedfonds (fiscale beleggingsinstelling, fonds voor gemene rekening, vastgoed-CV of vergelijkbare buitenlandse entiteit).

Daarbij houden wij niet alleen rekening met de strategie, met de financiering, met de regels omtrent toezicht en met de juridische aspecten, maar ook met de belastingdruk bij de totstandkoming, bij de beheerfase en bij de dispositie door het fonds.

In dat kader zijn wij niet alleen gericht op gevolgen voor het vastgoedfonds zelf (aan- en verkoop en beheer van het vastgoed), maar ook voor de investeerders in het vastgoedfonds (aan- en verkoop en beheer van de participaties).

Aangezien de medewerkers van Mazars ruimschoots ervaring hebben met het financieel-juridisch begeleiden van vastgoedfondsen, staan zij klaar om u optimaal te adviseren over onder andere de volgende onderwerpen: 

  • optimale structurering van een nieuw fonds
  • optimalisatie van de bestaande fondsstructuur
  • toezichtrechtelijke aspecten
  • opmaken van prospectus
  • inbreng van vastgoed
  • inrichten van beheer en management
  • compliance (aangifte, jaarrekeningen, renseignering)
  • (her-)financiering
  • alternatieve financieringsvormen
  • exitstrategie

Overige dienstverlening van Mazars

Naast de specialistische vastgoedkennis van Mazars bieden wij een breed scala aan dienstverlening zoals accountancy en fiscale diensten en kunnen wij u helpen met vraagstukken op het gebied van o.a. strategie, waarderingsvraagstukken, aansprakelijkheid, ICT, subsidies, scholing en personeelsbeleid. Onze korte communicatielijnen stellen ons in staat u snel in contact te brengen met de juiste persoon. Hierdoor zijn we in staat u van up-to-date en concrete adviezen te voorzien.

Share