Woningcorporaties

Woningcorporaties richten zich – overeenkomstig de in het Bbsh opgenomen taken – zonder winstoogmerk op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte en zijn als zodanig de spil binnen de Nederlandse volkshuisvestingssector.

Ontwikkelingen in corporatieland 

De afgelopen jaren zijn woningcorporaties geconfronteerd met wijzigingen in de regelgeving, die het primaire bedrijfsproces van woningcorporaties direct heeft geraakt (bijv. scheiding sociaal-maatschappelijke en commerciële activiteiten, druk op WSW-geborgde leningen, invoering van vpb-plicht, vervallen van de tegemoetkoming BTW-integratieheffing).

Bovendien hebben woningcorporaties de laatste tijd te maken met een stagnerende woningmarkt, met een toename vanintegriteitsincidenten (bouwfraudeaffaires, hoge beloningen voor bestuurders en te riskante investeringen) en met toenemende kritiek op commerciële activiteiten van woningcorporaties.

De veranderende omgeving voor de woningcorporatie vereist een continu aanpassingsproces binnen de organisatie. 

Overige dienstverlening van Mazars

Naast de specialistische vastgoedkennis van Mazars bieden wij een breed scala aan dienstverlening zoals accountancy en belastingadvies en kunnen wij u helpen met vraagstukken op het gebied van o.a. strategie, waarderingsvraagstukkenaansprakelijkheidICT, subsidies, scholing en personeelsbeleid. Onze korte communicatielijnen stellen ons in staat u snel in contact te brengen met de juiste persoon. Hierdoor zijn we in staat u van up-to-date en concrete adviezen te voorzien.

Het team

Meer weten? Neem contact op met Frenkel Mazenier (per e-mail of per telefoon: 088 277 22 56).

Share