Belangenorganisaties

Nederland is een echt verenigingsland. Het recht op vereniging is een grondrecht. Nederlanders hebben van dit recht dankbaar gebruik gemaakt. Bijna de helft van de burgers is lid van twee of meer organisaties. Met elkaar vormen de belangenorganisaties een netwerk waarbinnen een belangrijk deel van het maatschappelijk en politieke verkeer in Nederland zich afspeelt.

De maatschappelijke dynamiek

De grote maatschappelijke ontwikkelingen zijn ook van invloed op belangenorganisaties. Belangrijke trends binnen belangenorganisaties zijn:

Individualisering – keuzevrijheid

Er is een duidelijke beweging waar te nemen naar een meer individueel vraag-gestuurd model. Leden transformeren steeds meer in consumenten en hebben de wens binnen het toenemende en vaak gedifferentieerde product- en dienstenaanbod van hun ledenorganisatie naar believen te shoppen.

Informalisering – “community light”

Ergens lid van zijn of op iets een abonnement hebben wordt ongebruikelijker. Vouchers, donaties, handtekeningen, bonuskaarten e.d. zijn meer gewilde en vooral ook lossere vormen om betrokkenheid te tonen, steun te geven of binding tot stand te brengen. De bereidheid tot inzet voor een organisatie heeft plaats gemaakt voor de vraag naar de inzet van de organisatie voor het persoonlijk belang.

Informatisering -  virtual communities

De beschikbaarheid van informatie neemt toe vooral als gevolg van moderne technologie. De enorme belangstelling onder vooral jongeren voor social networks zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en Linkedln is hiervan het bewijs. Social networks zijn mits goed ingezet een enorme kans voor belangenorganisaties niet alleen om de boodschap naar de leden en het publiek te communiceren maar vooral om input te krijgen vanuit “de achterban”.

Internationalisering – nieuwe vormen, nieuwe thema’s

Mede als gevolg van de moderne technologie wordt over landsgrenzen heen gekeken hetgeen leidt tot nieuwe vormen en nieuwe thema’s.

Intensivering – druk/leuk/enerverend

De toegevoegde waarde van de belangenorganisatie wordt tegenwoordig anders beleefd. Leden zijn gericht op snelle en tastbare resultaten en zijn alleen bereid daarvoor te betalen.

Wij helpen u

In onze visie zijn dit interessante ontwikkelingen. Wij zijn dan ook van mening dat de onderscheidende rol van belangenbehartiger steeds belangrijker wordt. Een goed geleide professionele belangenorganisatie heeft flexibiliteit nodig om continue op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen spelen. Daarbij weet de organisatie wat zij zelf kan en waar zij snel en daadkrachtig ondersteuning nodig heeft. In dit verband geldt: “Ga verder met Mazars!”. Naast een efficiënte controle van de jaarrekening denken wij graag mee over de organisatorische, financiële, fiscale en juridische uitdagingen van de organisatie waarmee een professionele bijdrage wordt geleverd aan de grotere bloei van de organisatie.

Onze expertise en aanpak

Omdat de context waarbinnen belangenorganisaties opereren verschilt van die van het bedrijfsleven, hebben wij onze krachten gebundeld in een Sectorgroep Belangenorganisaties. Deze multidisciplinaire groep bestaat uit accountants, fiscalisten, juristen en management-consultants  met ruime kennis van en ervaring met belangenorganisaties. Hiermee kunnen wij u naast de controle van de jaarrekening krachtige advisering aanbieden. We zijn adviseurs uit gedrevenheid, omdat we deel uitmaken van uw sector. U mag van ons transparantie in afspraken verwachten. Een partner die als relatiemanager uw zaken behartigt en de nodige kennis op het juiste moment ontsluit.

Onze professionals in deze sector houden hun specialistische kennis voortdurend up-to-date om er zeker van te zijn dat zij proactief met u kunnen meedenken. Bovendien hebben zij een ruime praktijkervaring opgebouwd bij belangenorganisaties. Onze werkwijze is inventief en pragmatisch en wij hanteren een no-nonsense aanpak. Hierbij verschuilen wij ons niet achter de regels maar bieden op basis van grondige kennis en respect voor die regels heldere standpunten en oplossingen. Wij hechten dan ook aan inventiviteit.

Het resultaat voor uw organisatie

De specialisten van Mazars hebben mede dankzij de diverse klanten uitgebreide kennis en expertise binnen uw sector. Daarnaast zijn wij als Business Partner verbonden aan De Nederlandse Associatie (DNA). Hierdoor zijn wij altijd op de hoogte van actualiteiten en dragen wij bij aan de ontwikkeling van het vak verenigingsmanagement.

DNA is een vereniging van, voor en door verenigingen. DNA verenigt brancheverenigingen, beroepsverenigingen, federaties, paritaire organisaties, fondsen en ledenorganisaties. DNA inspireert en zet zich in voor de ontwikkeling van verenigingen en verenigingsprofessionals.

Thema

Nieuws

Share