Exportcontrole bij internationale handel

Exportcontrole is een belangrijk onderwerp waar veel internationaal handelende ondernemers mee te maken hebben. In de praktijk blijkt dat het belang nog wel eens wordt onderschat. Exportcontrole houdt in dat de Nederlandse overheid de grensoverschrijdende handel van bepaalde “strategische” goederen wil controleren, afhankelijk van welk goed het betreft en van de bestemming van het goed.

Wij kunnen u helpen bij

Het gaat hierbij om zowel militaire goederen als goederen die zowel voor civiele als militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Deze laatste categorie goederen wordt goederen voor tweeërlei gebruik of ‘dual-use’ goederen genoemd.

De Nederlandse overheid heeft strikte regels voor grensoverschrijdende handel in dergelijke goederen. Wanneer die regels niet in acht worden genomen, kan u als ondernemer of vervoerder te maken krijgen met forse boetes, reputatieschade of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Onze specialisten kunnen u ondersteunen bij de monitoring van uw exportcontrole proces. Hierbij zetten wij voor u een programma op, waarmee intern de naleving van de exportcontrole regelingen goed wordt geborgd. Ook als u bijvoorbeeld vragen heeft over de regels rondom een uit- of doorvoervergunning kunnen wij u helpen. Bij welke producten is dit vereist? Hoe kunt u het beste de aanvraag van de juiste vergunning doen?

Wilt u meer weten over dit vraagstuk? Kijk dan deze video waarin experts aan de hand van praktijkvoorbeelden de impact schetsen van exportcontrole.

Onze sectoren

Onze expertise