Events

Vandaag de dag wordt er veel van u verwacht. U hoort van alle markten thuis te zijn, waardoor de focus niet altijd op de goede plek ligt. Dit maakt het lastig om de actuele ontwikkelingen en juiste inzichten in uw vakgebied bij te houden. Mazars University is het opleidings- en kennisinstituut voor uw ontwikkeling. Laat u inspireren!

Alle fysieke events tot en met juni zijn geannuleerd of verschoven

Mazars volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Het virus leidt in de hele wereld tot vergaande gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. De veiligheid en het welzijn van onze mensen en onze relaties is onze allerhoogste prioriteit. Daarom hebben wij helaas moeten besluiten dat alle geplande fysieke events tot en met juni niet doorgaan.

LEES VERDER

Driedelige Masterclass 'Bedrijfsovername' 2020

Masterclass 2019 - page_new.jpg
START SEPTEMBER 2020 - Bij het kopen of verkopen van een onderneming komt veel kijken. Van waardebepaling en onderhandelingen tot de uiteindelijke overeenkomst. Kortom: er moet veel geregeld worden. Daarnaast komt er in veel gevallen ook emotie bij kijken. Het is een proces dat over het algemeen meerdere jaren in beslag neemt. Meld u aan voor de driedelige Masterclass ‘Bedrijfsovername’ en krijg inzicht in het aan- en verkoopproces.

LEES VERDER

Masterclass ‘Bedrijfsovername voor intermediairs’

Masterclass Intermediars _ page.png
9 SEPTEMBER 2020 - Bij het kopen of verkopen van een onderneming komt veel kijken. Van het verzamelen van informatie tot de marktbenadering en van onderhandelingen tot de uiteindelijke overeenkomst. Kortom: er moet veel geregeld worden. Om u als adviseur inzicht te geven in de meest relevante aspecten die een rol spelen bij een aan- en verkoopproces organiseren wij een speciale editie van Masterclass ‘Bedrijfsovername’: de Masterclass ‘Bedrijfsovername voor Intermediairs’.

LEES VERDER

Masterclass: Aandelengerelateerd belonen

Aandelen gerelateerd belonen_page.jpg
22 SEPTEMBER 2020 - Steeds vaker zetten ondernemingen werknemersparticipatieregelingen in als stimulans om werknemers actief bij de onderneming te betrekken. Om u inzicht te geven in de meest relevante aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een werknemersparticipatieregeling organiseren wij de masterclass: ‘Aandelengerelateerd belonen’.

LEES VERDER

Kennissessie: interne beheersing in de public sector

interne beheersing_page.jpg
24 SEPTEMBER 2020 - Naar het voorbeeld van de Corporate Governance Code, is ook in verschillende codes voor goed bestuur in de publieke sector opgenomen dat bestuurders en toezichthouders expliciet aandacht moeten schenken aan een 'integere cultuur', 'soft controls' en 'risicomanagement'. Maar wat houdt dit precies in en hoe geeft u dit praktisch vorm binnen uw organisatie? Wij helpen u daarom graag op weg tijdens onze kennissessie.

LEES VERDER

Kennissessie: Purchase Price Allocation

200929 - PPA_page.png
29 SEPTEMBER 2020 - Heeft u recent een bedrijf gekocht of bent u van plan binnenkort een bedrijf te kopen? Moet er een Purchase Price Allocation (PPA) uitgevoerd worden om uw aankoop op de juiste manier te verwerken in de jaarrekening? Tijdens deze kennissessie geven wij u inzicht in de complexiteit van PPA’s.

LEES VERDER

Kennissessie: Financials voor non-financials in de Not-for-Profit sector

Finance for non-financials_def_page.jpg
27 OKTOBER 2020 - Kennis van finance is belangrijk binnen stichtingen en verenigingen en zou niet alleen bij de controller of manager bedrijfsvoering moeten liggen. Het is voor bestuurders en directieleden van belang om voldoende financiële kennis te hebben die nodig is voor uw functie. Relevante vragen daarbij zijn: ‘Hoe verhouden budgetten, begrotingen, updates, outlooks, jaarrekeningen, jaarverslagen en managementinformatie zich tot elkaar?’ en ‘Wat is financieel écht van belang bij uw organisatie en hoe komt u aan deze informatie?’. De ervaring leert dat het omgaan met Finance veel vraagt voor niet financieel geschoolde bestuurders en directieleden.

LEES VERDER

Meer informatie?

Mazars University

Permanent Education_Mazars

Mazars University

Van InCompany cursussen en workshops tot aan seminars en inspiratiesessies, Mazars University biedt u diverse mogelijkheden om kennis te verbreden en kansen te creëren.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONZE EVENTS

Nieuwsbrieven

Waarde creëren door kennis te delen; dat is waar Mazars voor staat. Wij brengen u niet alleen op de hoogte, maar ook op nieuwe ideeën. Met onze nieuwsbrieven delen onze specialisten graag hun kennis met u.