Seminar: Bestuurlijke uitdagingen in de Not-for-Profit sector

Not-for-Profit organisaties worden geconfronteerd met nieuwe regelgeving die belangrijke gevolgen heeft voor het bestuur en toezicht binnen hun organisaties.

Dit event heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Op grond van de witwasbestrijdingsregelgeving worden de statutair bestuurders van not-for-profit organisaties sinds 25 juli 2018 als uiteindelijk belanghebbenden van de organisaties aangemerkt. Er bestaan daarnaast plannen om de financiering van deze organisaties meer transparant te maken, onder meer via een jaarlijks openbaar te maken donatieoverzicht. Ook de nieuwe privacyregelgeving die op 25 mei 2018 in werking is getreden heeft grote gevolgen voor iedereen en dus ook voor not-for-profit organisaties. Hierbij moet niet alleen aandacht worden besteed aan privacy statements en andere compliance eisen, maar ook aan een zorgvuldige keuze van leveranciers, zoals IT- en marketing bedrijven.

Al deze ontwikkelingen zijn redenen voor Pellicaan Advocaten  om in samenwerking met Mazars het seminar ‘Bestuurlijke uitdagingen in de Not-for-Profit' te organiseren.

Seminar

Tijdens het seminar wordt u door de specialisten van Mazars en Pellicaan Advocaten bijgepraat over belangrijke ontwikkelingen in de witwasbestrijding, financiële verantwoording en privacy. 

Doelgroep

Het seminar richt zich op bestuurders en toezichthouders verbonden aan organisaties in de vorm van een stichting, vereniging of kerkgenootschap, met not-for-profit activiteiten zoals bijvoorbeeld belangenbehartiging, onderwijs, zorg of fondsenwerving.

Locatie

Mazars Rotterdam | Watermanweg 80 | 3067 GG Rotterdam

Programma

13.30 uur

Inloop

14.00 uur

Welkomstwoord

14.15 uur 

Gevolgen van de witwas- en criminaliteitsbestrijding bestrijding voor de Not-for-Profit sector, met onder meer aandacht voor de statutair bestuurder als uiteindelijk belanghebbende, het ubo-register en de transparantieplannen

14.50 uur

Ontwikkelingen in de financiële verantwoording in de Not-for-Profit sector, met onder meer financiële transparantie en ontwikkelingen in de deponeringsplicht voor stichtingen en verenigingen

15.15 uur

Pauze

15.25 uur

Privacy in de Not-for-Profit sector, met onder meer AVG compliance en het uitwisselen van gegevens met derden 

16.00 uur

Afsluiting en borrel

Blijf op de hoogte van onze events

Nieuwsbrieven

Waarde creëren door kennis te delen; dat is waar Mazars voor staat. Wij brengen u niet alleen op de hoogte, maar ook op nieuwe ideeën. Met onze nieuwsbrieven delen onze specialisten graag hun kennis met u.