Kennissessie ‘In control bij uitbesteding van IT’ voor woningcorporaties

28 NOVEMBER 2019 - Wij constateren dat woningcorporaties IT op grote schaal uitbesteden. De uitbesteding van IT kent vele voordelen. Wat niet iedereen zich realiseert is dat de woningcorporatie verantwoordelijk blijft voor de risicobeheersing. Ook gezien de wet- en regelgeving omtrent privacy en cyber security risico’s is dit niet altijd een eenvoudige opgave.

Meld u kosteloos aan

Om de risico’s te kunnen beheersen is het belangrijk dat u deze kent. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de woningcorporatie en de IT-leverancier. Het leveren van IT-services is anno 2019 niet vrijblijvend. Concreet betekent dit dat beide partijen aantoonbaar in control moeten zijn.

In deze kennissessie gaan praktijkspecialisten in op de vraag hoe u “in control” kunt komen of blijven bij de uitbesteding van IT. Aan deze kennissessie zijn geen kosten verbonden.

Doelgroep

De kennissessie is bedoeld voor woningcorporaties die afhankelijk zijn van IT van derde partijen. Bent u directielid of manager met een verantwoordelijkheid voor IT-processen, controller, risk manager, internal auditor of security officer? Meld u dan aan voor deze kennissessie. 

Datum en locatie

Donderdag 28 november 2019
Mazars Utrecht | Orteliuslaan 1051 | 3528 BE Utrecht

Programma

14.30 uur

Ontvangst

15.00 uur

Kick-off en globale uiteenzetting ervaringen met woningcorporaties en uitbesteding van IT 
Frenkel Mazenier, Partner en Sectorleider Woningcorporaties Mazars

15.20 uur

Speelveld van wet- en regelgeving omtrent cyber security en actualiteiten welke relevant zijn voor uitbesteding
Jan Matto, Partner Management Consultancy Mazars

15.50 uur

Pauze

16.05 uur 

ISAE 3000 / 3402 in combinatie met uitbesteding IT 
Achmed Bouazza, director Management Consultancy Mazars

16.45 uur

Napraten en netwerken tijdens een borrel

Permanente educatie

Door deel te nemen aan deze kennissessie kunnen leden van het NBA 2 PE-uren ontvangen.

Bekijk ook

Woningcorporaties - Mazars _ Page.jpg

Woningcorporaties

De wereld waarin woningcorporaties opereren is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Door wijziging van de Woningwet is het beleidskader voor corporaties beperkt waardoor corporaties zich met name moeten richten op haar primaire doelgroep. Tegelijkertijd wordt van corporaties een substantiële bijdrage gevraagd aan de realisatie van klimaatdoelen, het betaalbaar houden van bezit en de leefbaarheid in haar woningmarktregio. Dit vraagt om een efficiënte, effectieve en innovatieve bedrijfsvoering, waarbij ook in toenemende mate digitalisering van processen plaatsvindt. De komende jaren zullen corporaties zich moeten blijven aanpassen aan veranderingen in haar omgeving.

IT Advies - Assurance - Mazars _ Page.jpg

IT Advies en Assurance

De digitalisering van onze samenleving is een feit. Door het digitaal verbinden van organisaties, individuen en apparaten ontstaan onderlinge afhankelijkheden en kwetsbaarheden. In deze geavanceerde technologische omgeving is de beschikking over de juiste systemen, managementinformatie en een goede beveiliging van bedrijfsinformatie, persoonsgegevens en intellectuele eigendommen van essentieel belang. U wil in control zijn, ook in het digitale tijdperk.