Seminar: Fiscaal in control voor onderwijsinstellingen

13 FEBRUARI 2020 - Elke organisatie heeft te maken met belastingwetgeving. Ook onderwijsinstellingen hebben hier in meer of mindere mate mee te maken. Weet u welke risico’s uw onderwijsinstelling loopt door het inhuren van tijdelijk personeel? Bent u zich er bewust van dat bij nevenactiviteiten wel degelijk btw-plicht van toepassing kan zijn? En hoe zit het precies met vennootschapsbelastingsplicht voor onderwijsinstellingen? In het seminar ‘Fiscaal in control voor onderwijsinstellingen’ nemen wij u mee langs de belangrijkste wet- en regelgeving omtrent omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en de toepassing daarvan. Graag delen wij onze ervaringen hierover met u en nemen wij u mee om grip te krijgen op fiscale aandachtspunten voor uw onderwijsinstelling.

Meld u kosteloos aan

Omzetbelasting

Voor onderwijsinstellingen is btw doorgaans een kostenpost. Bij de nevenactiviteiten kan wel degelijk btw-plicht opkomen, zoals bij schoolkantines en zonnepanelen. De belastingplicht kan zelfs voordeliger zijn vanwege de aftrek die op investeringen en kosten geclaimd kunnen worden. De fiscale regelgeving is complex. In dit seminar nemen we u aan de hand van een business case 'scholenbouw' mee langs de belangrijkste btw-spelregels.

Loonheffingen

Onderwijsinstellingen huren geregeld tijdelijk personeel in. Dit kunnen zowel uitzendkrachten als zzp-ers zijn. Bent u zich bewust van de fiscale risico’s die hiermee gepaard gaan? Bij het inlenen van personeel loopt u als inlener altijd het risico van de inlenersaansprakelijkheid. Tijdens dit seminar gaan we in op de mogelijkheden om dit risico te beperken of zelfs geheel te voorkomen. Bij het inschakelen van zzp-ers dient u zich bewust te zijn van het risico van de dienstbetrekking met alle gevolgen van dien. Daarnaast komen een aantal praktische aspecten van de werkkostenregeling aan bod en staan we stil bij de recente veranderingen.

Vennootschapsbelasting

Goed en passend onderwijs is van essentieel belang voor onze samenleving. Desondanks is het voor onderwijsinstellingen een uitdaging om aan alle fiscale verplichtingen voor de vennootschapsbelasting te voldoen wegens ingewikkelde wet- en regelgeving. Voor de vennootschapsbelasting kennen we twee vrijstellingen voor de onderwijssector: een objectieve vrijstelling en een subjectieve vrijstelling. Er worden complexe en soms niet geheel duidelijke voorwaarden gesteld aan deze vrijstellingen. Daarnaast kan de vraag worden gesteld of de overige activiteiten, zoals de verhuur van gymzalen of het detacheren van personeel, worden belast met vennootschapsbelasting. Hierdoor bestaat de kans dat u mogelijk voor verrassingen komt te staan. In dit seminar bespreken we relevante en actuele vennootschapsbelastingvraagstukken. U krijgt inzicht in de manieren om fiscaal in control te zijn in uw onderwijsinstelling. We reiken u handvatten aan om de fiscale uitdagingen aan te gaan en wijzen u tevens op fiscale kansen die u tot nu toe wellicht onbenut heeft gelaten.

Datum en locatie

Donderdag 13 februari 2020
Mazars Enschede | Zuiderval 60 | 7543 EZ Enschede

Programma

13.15 uur

Ontvangst

13.30 uur

Omzetbelasting
Sander van Kreijl, Senior Tax Advisor Mazars

14.30 uur

Pauze

14.45 uur

Loonheffingen
Marco Zimmerman, Senior Tax Advisor Mazars

15.45 uur

Pauze

16.00 uur

Vennootschapsbelasting 
Marieke van Kooten, Senior Tax Advisor Mazars
Stephan Rijsdijk, Tax Consultant Mazars

17.00 uur

Borrel

Permanente Educatie

Door deel te nemen aan dit seminar kunnen leden van de NBA 3 PE-uren ontvangen. 

Meld u kosteloos aan

Onze focus

Onderwijs - Mazars _ Page.jpg

Onderwijs

In Nederland hebben we veel verschillende soorten onderwijs, van basisonderwijs en speciaal...