Seminar: De Wet arbeidsmarkt in balans en arbeidsrechtelijke actualiteiten

OKTOBER 2019 - De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) treedt per 1 januari 2020 in werking. De doelstelling is om vaste dienstverbanden aantrekkelijker te maken voor werkgevers en flexibele contracten duurder. Verder dient deze wet om de knelpunten uit de huidige arbeidswetgeving (de 'WWZ') weg te nemen.

Meld u kosteloos aan

In dat kader worden onder meer de volgende maatregelen doorgevoerd:

  • Versoepeling van het ontslagrecht door het toevoegen van een nieuwe ontslaggrond. 
  • De invoering van de transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband. 
  • Een verruiming van de 'ketenregeling' en een aanpassing van de proeftijdregels. 
  • De herformulering van het begrip oproepkracht en invoering van nieuwe regels.
  • Forse verhoging van de WW premie voor oproepkrachten, werknemers met een contract voor bepaalde tijd en werknemers met een flexibel dienstverband.
  • De invoering van compensatiemogelijkheden voor de transitievergoeding bij kleine werkgevers (in geval van arbeidsongeschiktheid of pensioen).

Mazars organiseert een drietal seminars over de gevolgen van de Wab. Welke gevolgen heeft de Wab voor u als werkgever? Wat kunt u alvast doen om uzelf voor te bereiden? Kan deze nieuwe wet daadwerkelijk dienen als oplossing voor de knelpunten uit het arbeidsrecht ? Tijdens dit seminar krijgt u antwoord op al deze vragen en kunt u een gesprek aangaan over de gevolgen voor uw onderneming.

Locatie, data en programma's

Alle 3 de sessie worden gehouden op ons kantoor in Enschede:
Mazars Enschede | Zuiderval 60 | 7543 EZ Enschede

U kunt kiezen uit de volgende data:

Dinsdag 1 oktober 2019

07:45 uur | Inloop met broodje

08:00 uur | Aanvang

10:00 uur | Afsluiting

Donderdag 3 oktober 2019

14:45 uur | Inloop

15:00 uur | Aanvang

17:00 uur | Afsluiting en borrel

Dinsdag 8 oktober 2019

07:45 uur | Inloop met broodje

08:00 uur | Aanvang

10:00 uur | Afsluiting

Sprekers

Hardy Bruins | Senior Payroll Consultant Mazars 

Edwin Somsen | Civiel jurist Mazars

Flexwerk

Flexwerken_Mazars

Flexwerk

Flexwerk maakt een substantieel onderdeel uit van de arbeidsmarkt en het aandeel flexwerkers...

Loonheffingen

Loonheffingen

Loonheffingen

Of u nu nationaal of internationaal actief bent, elke inhoudingsplichtige krijgt regelmatig te...