Webinar 'Dreigingsbeeld digitale footprint: een onderbelicht terrein'

De coronacrisis onderstreept nog maar eens het vitale belang van internetverbindingen en de daaraan gekoppelde IT-systemen. Nederland werkt massaal thuis en organisaties wenden zich tot de technologie om hen op de been te houden. Adequate beveiliging is dan ook een absolute noodzaak. Bent u zich bewust van de digitale internet footprint die uw organisatie achterlaat?

Meld u kosteloos aan

De afgelopen maanden hebben we cybersecurity-onderzoeken uitgevoerd voor tientallen organisaties in uiteenlopende sectoren. Tijdens deze verkennende onderzoeken hebben we voor elke organisatie de op internet publiek beschikbare informatie in kaart gebracht. Deze informatie wordt ook wel aangeduid als ‘open source intelligence’ (OSINT).

Bij de onderzoeken is gekeken naar de kwaliteitsaspecten veiligheid, reputatie, continuïteit en privacybescherming. Wat daarbij vooral opvalt is dat er bij een groot aantal organisaties nog verouderde of niet bekende domeinen online staan. Daarnaast zijn de organisaties kwetsbaar voor e-mail spoofing en/of phishing en blijken ze ook hun privacybescherming niet op orde te hebben.

De risico’s die de onderzoeken blootleggen zijn divers, maar aan de andere kant ook heel eensluidend. Dat baart zorgen. Ze variëren van hacking en malware-aanvallen tot bredere continuïteits- en compliancerisico’s. Met deze benchmark willen we een bijdrage leveren aan een veiligere digitale omgeving en een robuuste online economie.

Wij zullen over dit onderwerp twee webinars organiseren: een algemeen webinar en een specifiek gericht op woningcorporaties. Tijdens deze webinars nemen we graag de meest relevante uitkomsten van de benchmark met u door en reiken we u handvatten aan voor het grip krijgen en houden op uw digitale zichtbaarheid. 

Het webinar wordt aangeboden door het expertisecluster IT Audit & Advisory.

Datum en tijdstip

Webinar voor woningcorporaties
Donderdag 10 september 2020
13.00 - 14.30 uur
Meld u kosteloos voor dit webinar

Webinar algemeen
Donderdag 1 oktober 2020
13.00 - 14.30 uur
Meld u kosteloos voor dit webinar

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om een van deze webinars live te volgen, dan kunnen wij u na afloop een link toesturen waarmee u het webinar op een voor u gewenst moment kunt bekijken.

OSINT-benchmark wees bewust van uw digitale footprint _ Page.jpg

OSINT-benchmarks: bewust van uw digitale footprint

11 juni 2020 - De coronacrisis onderstreept nog maar eens het vitale belang van internetverbindingen en de daaraan gekoppelde IT-systemen. Nederland werkt massaal thuis en bedrijven wenden zich tot de technologie om hen op de been te houden. Adequate beveiliging is dan ook een absolute noodzaak. Bent u zich bewust van de digitale footprint die uw bedrijf achterlaat?