Kennissessie Duurzame digitale samenleving

6 APRIL 2017 - De digitalisering van onze samenleving en economie is een feit. Met behulp van internet zijn organisaties, individuen en ook apparaten met elkaar verbonden. Hoewel deze technologische ontwikkeling vooral veel voordelen met zich mee brengt, is er ook een duidelijke keerzijde.

Dit evenement heeft inmiddels plaatsgevonden. Meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Zo worden steeds meer organisaties en individuen slachtoffer van cybercrime. Identiteitsfraude, ransomeware en misbruik van persoons- en bedrijfsgegevens zijn bedreigingen voor de reputatie van organisaties en kunnen individuen ernstig in de problemen brengen.

Hoe beschermt u zich tegen een cyberaanval? 
Door de toenemende cybercrime wordt u ook geconfronteerd met nieuwe wetten en regels om dit tegen te gaan. Uiteraard heeft dit gevolgen voor ondernemingen en instellingen. Hoe bereidt u zich hierop voor? Laat u tijdens deze kennissessie informeren over de duurzame digitale samenleving en economie.

Antwoord op al uw vragen
Tijdens deze kennissessie worden verschillende praktijkcasussen behandeld. Daarnaast is het mogelijk om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. . 

Programma

Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom bij Mazars Rotterdam. 

14.00 uur | Start programma
Inleiding van Frank Baalbergen (cybersecurity specialist) en Jan Matto (informatiebeveiliging en privacy specialist)

14.10 uur | Praktijkervaringen met Privacy Impact Assessments (PIA)
We bespreken een casus Sociaal Domein van een Nederlandse gemeente. Hierbij wordt een schets getoond van de aanpak en de uitkomsten van een PIA in dit privacygevoelige werkveld. 

14.30 uur | Wat kunt u doen als u getroffen bent door cybercrime?
Aan de hand van twee praktijkcasussen bekijken we de oorzaken en gevolgen van cybercrime.

14.50 uur | Pauze

15.05 uur | Stappenplan voor Privacy Compliance
Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in alle EU-lidstaten zijn ingevoerd. Dit betekent dat organisaties de nodige maatregelen moeten treffen om boetes en reputatieschade te voorkomen. We presenteren een stappenplan over hoe u kunt voldoen aan deze verordening.

15.30 uur | Vragenronde met aansluitend een borrel

Voorwaarden

Uiterlijk één week voorafgaand aan het event ontvangt u de definitieve bevestiging. Bij onvoldoende deelnemers behoudt Mazars zich het recht voor om het event te annuleren of u indien mogelijk een andere datum voor te stellen. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, laat dit ons dan z.s.m. weten. Graag uiterlijk één dag voorafgaand aan het event.

Share