Seminar: Vennootschapsbelastingpositie Stichtingen, verenigingen en publiekrechtelijke ondernemingen

Heeft u ooit stilgestaan bij mogelijke belastingplicht voor de vennootschapsbelasting voor de stichting, vereniging of publiekrechtelijke overheidsonderneming waar u aan verbonden bent? Wij nodigen u graag uit voor een seminar waarin we hierop ingaan.

Dit event heeft inmiddels plaatsgevonden. Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Stichtingen, verenigingen en publiekrechtelijke overheidsondernemingen hebben een bijzondere positie in de Wet op de vennootschapsbelasting, ze zijn immers slechts belastingplichtig “(indien en) voor zover zij een onderneming drijven” (lees: beperkt vennootschapsbelastingplichtigen). Veel beperkt belastingplichtigen, en wellicht ook degene waar u werkzaam bent, hebben in hun statuten staan dat zij geen winstoogmerk hebben. Bovendien denkt men vaak dat er geen onderneming wordt gedreven. Maar is dat van belang voor het vaststellen van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting? En is de vrijstelling waarop u een beroep denkt te kunnen doen, wel echt van toepassing?

Wij helpen u bij een analyse

Mazars biedt u tijdens het seminar de handvatten om een beoordeling te doen omtrent de eventuele beperkte vennootschapsbelastingplicht. Tijdens het seminar gaan we in op de criteria van het ondernemerschap en de faciliteiten en vrijstellingen die mogelijk kunnen worden toegepast om vennootschapsbelasting te verminderen of te voorkomen. We gaan met u in op fiscale splitsing in belaste en onbelaste activiteiten.

We gaan nog een stap verder met de speeddate. Daarin worden diverse deelnemers aan het seminar, op basis van de vragen die specifiek bij hen spelen, verdeeld in kleinere groepen om zo de diepte in te gaan over een specifieke vrijstelling of regeling.

Locatie

Mazars Amsterdam

Programma

14.15 uur | Ontvangst
14.30 uur | Algemene aandachtspunten en omvang vennootschapsbelastingplicht
15.15 uur | Pauze
15.30 uur | Vrijstellingen en bijzondere bepalingen
16.15 uur | Pauze
16.30 uur | Speeddate
17.00 uur | Afsluiting en borrel

Permanente Educatie

Door deel te nemen aan dit seminar kunnen leden van het NBA 2 PE-uren ontvangen. 

Vennootschapsbelasting

Not-for-Profit

Share