Workshop: Grensoverschrijdende werknemers

Zijn er in uw organisatie werknemers die regelmatig buiten Nederland werken? Of heeft u te maken met expats c.q. uit het buitenland aangeworven werknemers die in Nederland werken? Dan weet u als geen ander dat dit gepaard gaat met complexe uitdagingen en vraagstukken. Kunt u het jaar 2016 goed afsluiten wat betreft de verwerking van arbeidsvoorwaarden en sluit de loonadministratie aan bij de financiële administratie?

U kunt zich niet meer aanmelden voor dit evenement. Meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Mogelijk roept deze materie meer vragen dan antwoorden op, zoals:

 • In welk(e) land(en) dient de werknemer belasting te betalen?
 • Hoe zit het met de sociale verzekeringspremies, inclusief ziektekostenverzekering en pensioen?
 • In welk(e) land(en) dient er een loonadministratie te worden gevoerd?
 • Zijn er nog specifieke aandachtspunten waarmee rekening moet worden gehouden in de loonadministratie?
 • Welke kostenvergoedingen of verstrekkingen kunnen onbelast aan de werknemer worden gegeven? 
 • Wordt de 30%-regeling op juiste wijze toegepast en op welke wijze kan deze regeling maximaal worden benut?

Tijdens onze zeer praktijkgerichte workshop met veel ruimte voor interactie, krijgt u antwoord op al deze vragen. Uiteraard spelen we in op de actualiteiten, zoals de WKR en de Wet Aanpak Schijnconstructies. Onze workshop is bedoeld voor HR-, payroll- , belonings- en financiële professionals die regelmatig te maken hebben met grensoverschrijdende werknemers.

Onderwerpen en sprekers

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:

 • Inwonerschap en grensoverschrijdende arbeid onder de belastingverdragen;
 • Voorkomen van dubbele belasting;
 • Land van sociale zekerheid, A1-verklaringen;
 • Ziektekostenverzekering en pensioen;
 • Inhoudingsplicht in Nederland en/of buitenland, concernregeling;
 • Coördinatie tussen verschillende loonadministraties (split payroll);
 • Toepassing WKR bij grensoverschrijdende werknemers;
 • Verwerking buitenlandse premies en pensioen in loonadministratie;
 • Hoe om te gaan met auto van de zaak bij een salary split;
 • Voorwaarden en toepassing 30%-regeling, samenloop met andere onbelaste vergoedingen.

Alexander Rasink en Angela Dinkelberg zijn beide jarenlang werkzaam als belastingadviseur bij Mazars Rotterdam, Global Mobility Services. In hun dagelijkse werkzaamheden adviseren zij bedrijven en hun grensoverschrijdende werknemers over relevante vraag-en aandachtspunten die voorkomen bij grensoverschrijdende arbeid, waaronder internationale payroll, sociale zekerheid, pensioen en de 30%-regeling. 

Programma

09.15 uur | Ontvangst
09.30 uur | Welkom en start programma
09.35 uur | Belastingplicht en inhoudingsplicht bij grensoverschrijdende werknemers
10.10 uur | Sociale verzekerings-en premieplicht
10.30 uur | Pauze
10.45 uur | Aandachtspunten (internationale) loonadministratie
11.25 uur | De 30% regeling: voorwaarden en toepassing
12.05 uur | Pauze  
12.20 uur | Overige zaken en actualiteiten
13.00 uur | Einde met aansluitende lunch

Permanente Educatie

Na de workshop ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname. Aan deze workshop zijn 3 PE-uren toegekend door het NBA.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 495,- ex btw. Dit is inclusief lunch, een certificaat en cursusmaterialen.

Voorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief btw. Prijs- en productwijzigingen voorbehouden. Bij onvoldoende deelname behoudt Mazars zich het recht voor de workshop te annuleren. Tot twee weken voor de workshop kunt u uw deelname kosteloos annuleren, daarna berekenen wij 50% van de deelnamekosten tot één week voor de workshop datum. Annuleert u uw deelname binnen een week voor de workshop datum dan berekenen wij u het volledige deelnamebedrag.  

Share