Georganiseerde events

Inspiratie is de leidraad van ons evenementenprogramma. Daarom organiseert Mazars University diverse seminars, workshops en inspiratiesessies. Door in te spelen op de actuele thema’s binnen uw vakgebied, brengen wij u niet alleen op de hoogte, maar ook op inspirerende ideeën.

Wat kunt u verwachten?

In de events van Mazars University draait het om:

  • Inspelen op actualiteiten
  • Onderwerpen die er toe doen
  • Relaties uitbouwen
  • Kennis omzetten in kansen
  • En dat door ervaren sprekers

Compleet en op maat

Hieronder vindt u een overzicht van onze georganiseerde evenementen. Vrijwel alle workshops, seminars en inspiratiesessies kunnen voor uw organisatie op maat ontwikkeld worden. Wilt u een exclusieve training voor uw mensen? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Neem contact op

Wilt u meer weten over onze georganiseerde event en hoe u die kunt inzetten binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Mazars University via e-mail (university@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 – 277 12 34.

Informatiebijeenkomsten: 50% subsidie op HR-projecten via het Europees Sociaal Fonds

Om als onderneming goed voorbereid te zijn op de toekomst is het van belang aandacht te besteden aan de inzetbaarheid van medewerkers middels goed werkend HR-beleid. Via het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunnen HR-projecten voor 50 procent gesubsidieerd worden. De HR-projecten moeten duurzame inzetbaarheid stimuleren, hier vallen vrijwel alle activiteiten onder betreft instroom, doorstroom en uitstroom. Dit is het grootste deel van de HR-activiteiten.

Workshop: Verzuimmanagement

Als u te maken krijgt met een zieke werknemer moet u van alles regelen. Er zijn wet- en regelgevingen waar u rekening mee moet houden. Hoe gaat u daarmee om? Hoe zorgt u voor effectieve verzuimbegeleiding? Wat zijn de mogelijkheden om uw verzuim goed te managen en waar mogelijk zelfs te voorkomen? Tijdens deze workshop krijgt u concrete handvatten om uw verzuim te beperken.

Controllersbijeenkomst Prinsjesdag

SEPTEMBER 2018 - Prinsjesdag staat alweer voor de deur. Traditiegetrouw worden op Prinsjesdag de voorgenomen maatregelen en fiscale wijzigingen gepresenteerd. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de afschaffing van de dividendbelasting? En gaan de tarieven van de vennootschapsbelasting omlaag? In hoeverre krijgt u met ingrijpende wijzigingen te maken?

Eindejaarsbijeenkomst 2017

Met het einde van het jaar in zicht is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Bent u helemaal klaar voor 2018 of zijn er nog zaken en ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement die u nog niet goed in beeld heeft? Heeft u bijvoorbeeld uw top 10 van risico’s al in kaart gebracht? Laat u informeren en inspireren tijdens de eindejaarsbijeenkomst voor controllers.

Workshop Ketenaansprakelijkheid en Schijnconstructies

Maakt u gebruik van diensten of arbeidskrachten van derden, zoals uitzendbureaus of onderaannemers? En bent u zich bewust van de risico’s die u hiermee loopt? Wanneer u werk laat uitvoeren door derden, dan kunt u op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKa) aansprakelijk zijn voor de loonheffingen en omzetbelasting van deze derden. Bovendien bent u verplicht volgens de Wet Aansprakelijkheid Schijnconstructies (WAS) om er op toe te zien dat externe arbeidskrachten die voor u werkzaam zijn een fatsoenlijke beloning ontvangen. Bij onderbetaling van arbeidskrachten van derden loopt u immers ook risico om aansprakelijk te worden gesteld. Wilt u weten hoe u de risico’s van de WKa kunt ondervangen en hoe u uw bedrijfsprocessen moet inrichten voor de WAS? Meld u aan voor deze praktische workshop!

Workshop: Werkkostenregeling, de verwerking in aangifte

In februari 2018 vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2017 plaats. De WKR blijft lastige materie. Er is nog steeds veel onduidelijkheid over dit onderwerp. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u met praktische vragen zit. Beschikt u wel over de nodige kennis, maar bent u op zoek naar een verdiepingsslag? En wilt u weten hoe u op een praktische en optimale manier met de werkkostenregeling kunt werken?

Workshop: HR basiskennis en -kunde

Zou u graag meer kennis willen hebben over de diverse HR componenten in een jaarcyclus? Wilt u meer handvatten om de personeelsadministratie en het contractbeheer conform wet- en regelgeving in te richten? In onze workshop HR basiskennis en –kunde brengen wij u op de hoogte van de basiskennis en –kunde van het HR-vak om dit goed te kunnen uitoefenen in een professionele organisatie.

Ontbijtsessie: 'HR, the next level'

FCE Connect (de businessclub van FC Eindhoven) organiseert in samenwerking met o.a. Mazars een ontbijtsessie ‘HR, the next level’ voor ondernemers en HR-medewerkers in het mkb. Antonet Lajqi van Mazars zal hieraan een bijdrage leveren in de vorm van een break-out sessie met als onderwerp ‘Het beïnvloeden van de teameffectiviteit’.

Share